Підвіска з зубчастим механізмом використання енергії переміщення підресореної та не підресореної мас автомобіля, причепа чи напівпричепа

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвіска з зубчастим механізмом використання енергії переміщення 
підресореної та не підресореної мас автомобіля, причепа чи напівпричепа
Анотація пропозиції :
Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області 
автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра 
університету пропонує конструкцію підвіски транспортного засобу. 
Запропонована конструкція підвіски підвищує енергетичну ефективність 
використання транспортного засобу, одержана електрична енергія може 
бути використана для живлення електрообладнання. Автори шукають 
партнерів для спільного впровадження розробленої конструкції у виробництво.
Опис пропозиції:
Пропонується конструкція підвіски транспортного засобу з зубчастим 
механізмом використання енергії переміщення підресореної та не 
підресореної мас автомобіля, причепа чи напівпричепа. 
Підвіска є невід’ємним елементом конструкції транспортного засобу. 
Поліпшення її властивостей та корисне використання енергії коливань 
кузова автомобіля підвищує його енергетичну ефективність. Енергія 
механічних коливань кузова транспортного засобу завдяки оригінальної 
конструкції підвіски  перетворюється в електричну енергію, яка може 
бути використана для живлення електрообладнання транспортного засобу. 
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній та 
виробничій сфері щодо технологій автомобілів і автопоїздів та 
зменшення акустичного шуму (підтвердженням цього є патенти).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованої конструкції підвіски транспортного засобу 
з зубчастим механізмом використання енергії переміщення підресореної 
та не підресореної мас автомобіля, причепа чи напівпричепа, як елементу 
конструкції транспортного засобу дозволяє забезпечити замовника передовими 
технічними та конструктивними рішеннями, що дозволяють підвищити 
енергоефективність використання автомобілів та автопоїздів при виконанні 
транспортної роботи.
Технологічні ключові слова:
2.8.5.Автодорожній транспорт, 
2.9.1.Конструювання транспортних засобів, 
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Патент України №106561 від 10.09.2014

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
7.5.4) Авторемонтные мастерские
8.3.4) Промышленные грузовики и тракторы.
9.1.5) Транспортные средства, транспортное оборудование, 
запчасти.
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортні перевезення, виробництво транспортних засобів, 
автопоїзди, багатоланкові автопоїзди, конструкція підвісок 
транспортних засобів

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа
Область діяльності партнера:
Освіта, транспорт, машинобудування
Задачі партнера:
транспортні перевезення, виробництво
Яким країнам надається перевага: 
США, Швеція, Австралія

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Тімков Олексій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Автомобілі»
Телефон:
+38044 280 42 52
E-mail:
ntu-auto@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович