Підручник “Виробничі процеси та обладнання підприємств будівельних матеріалів”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підручник "Виробничі процеси та обладнання підприємств будівельних матеріалів"
Анотація пропозиції :
Розглянуто конструкції і розрахунок технологічного,формувального, різального, 
механічного обладнання, а також теплових агрегатів, які застосовуються у 
виробництві в'яжучих будівельних речовин і виробів на їх основі. Особливу увагу 
приділено сучасному розвитку конструкцій машин, фізичним аспектам взаємодії 
робочих органів і оброблювальних матеріалів.
Опис пропозиції:
У запропонованому підручнику широко висвітленно механічне обладнанняпідприємств 
з виготовлення вяжучих матеріалів, призначених для використання в умовах ринкової 
економіки. Підручник складається з дванадцяти розділів:Обладнання для виробництва 
цементу, обладнання длч виробництва вапна, обладнання для виробництва гіпесу, 
обладнання для виробництва деталей з коміркових і газобетонних сумішей, обладнання
для виробництва азбестоцементних виробів,обладнання для виробництва силікатних 
виробів, обладнання для виробництва гіпсових виробів, обладнання для виробництва
виробів грубої будівельної кераміки, обладнання для виготовлення з керамічних 
преспорошків,обладнання длявиробництва теплоізоляційних матеріалів і виробів з 
мінеральної вати і скловолокна, обладнання для виробництва будівельного скла, 
обладнання для виробництва будівельних виробів із пластмас
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованого підручника, що використовується при підготовці 
студентів технічних і будівельних університетів, дозволяє забезпечити підвищення 
якості навчання, дозволяє стимулювати зацікавленість студентів до предмету. 
Отримні знання дозволять майбутнім фахівцям бути достатньо обізнанимив області 
виробничих процесів і будівельних матеріалів.
Технологічні ключові слова:
2.6. Технологія будівництва
2.6.1. Будівельні матеріали, компоненти та методи
Додаткова інформація:
К.: "МП Леся", 2015 - 332 с.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Ексклюзивне право ( exclusive rights )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Підручник призначений для студентів спеціальності "Автоматизоване управління 
технологічними процесами (АУТП)", на якій викладається курс "Обладнання 
підприємств промисловості будівельних матеріалів і виробів".

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Адаптація технології на нові матеріали
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Вища осіта
Задачі партнера:
Використання Підручноика для навчання студентів
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова 1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Кузьмінець Микола Петрович
Відділ/Департамент:
Кафедра "Комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну"
Телефон:
(044)284-97-13
E-mail:
vectra16i@i.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович