Підручник «Механізація процесів будівництва доріг з цементобетонним покриттям»

Опис пропозиції: Механізація процесів будівництва доріг з цементобетонним покриттям
є одним з найбільш важливих питань при підготовці бакалаврів та магістрів за напрямом
підготовки 192 ″Будівництво і цивільна інженерія″ та 133 ″Галузеве машинобудування″.
В підручнику розглянуті технологічні особливості виготовлення дорожніх цементних
бетонів, обладнання для їх виготовлення та механізація будівництва цементобетонних
доріг.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованого підручника Механізація процесів будівництва доріг з
цементобетонним покриттям є одним з найбільш важливих питань при підготовці бакалаврів
та магістрів за напрямом підготовки 192 ″Будівництво і цивільна інженерія″ та 133
″Галузеве машинобудування″. В підручнику розглянуті технологічні особливості
виготовлення дорожніх цементних бетонів, обладнання для їх виготовлення та механізація
будівництва цементобетонних доріг, що використовується
при підготовці фахівців за напрямом підготовки Будівництво та цивільна інженерія.В
підручнику розглянуті вимоги до дорожнього цементобетону і його складових. Наведено
порядок розрахунку складу дорожнього бетону. Висвітлені сучасні уявлення про структуру,
роль компонентів, технологічні властивості і фактори, що впливають на якість бетонної
суміші. Відображені сучасні погляди на процеси структуроутворення цементобетону, його
властивості та експлуатаційні впливи. Розглянуто проблеми бетонування покриттів в
зимових умовах і питання контролю якості. Наведено види цементобетонів, обладнання
для їх виготовлення та механізація будівництва цементобетонних доріг. Підручник
може бути корисним аспірантам, інженерно-технічним робітникам і співробітникам
науково-дослідних і проектних інститутів промисловості будівельних матеріалів.При
написанні підручника було враховано досвід публікації по даній тематиці розробленій
відомими вченими, власний науково-педагогічний досвід, а також досвід викладання
дисциплін.
Тип шуканого партнера: освітня установа, підприємства і організації дорожньої галузі,
органи управління автомобільними дорогами.
Область діяльності партнера: освітні послуги, дорожньо-будівельні організації.
Задачі партнера: використання підручника для навчання студентів і педагогічної роботи
та для підвищення кваліфікації фахівців підприємств і організацій дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага:
Україна, Білорусь, Польща, США, Швеція, Австрія, Німеччина
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.