Підручник “Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підручник "Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії"
Анотація пропозиції :
У підручнику розглянуто основи теорії обробки та виробництва будівельних 
матеріалів. Теорію віброущільнення бетоних сумішей викладено на базі власних 
досліджень авторів. Велику увагу приділено конструктивним і кінематичним схемам, 
технічним характеристикам існуючих типових машин будівельної індустрії. Розглянуто
основи розрахунку та вибору машин і обладнання, їх економічне обгрунтування з 
урахуванням технології обробкиі виробництва заданих виробів.
Опис пропозиції:
Підручник написаний відповідно до програми дисциплини "Механічне обладнання 
підприємств будівельної індустрії" із спеціальності "Технологія будівельних 
конструкцій, виробів та матеріалів" з урахуванням зростаючих вимог до теоретичної 
підготовки інженерів-будівельників та технологів. Розглянуто основи теорії 
обробки будівельних матеріаліву машинах.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованого підручника, що використовується при підготовці 
студентів технічних університетів, дозволяє забезпечитипідвищення якості навчання,
 дозволяє стимулювати зацікавленість студентів до предмету. Підручник стане у 
нагоді інженерно-технічним працівникам будівельної галузі.
Технологічні ключові слова:
2.6.3 Будівельне обладанання
Додаткова інформація:
К.: "МП Леся", 2014 - 384 с.:ІЛ. 243. Табл. 40. Бібліограф.: 15 назв.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Ексклюзивне право ( exclusive rights )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
-
Існуючі та потенційні області застосування:
Підручник призначено для студентів вищих закладів III - IV рівнів акредитації, 
що навчаються за напрямами підготовки "Будіництво". Підручник стане у нагоді 
інженеро-технічним працівникам будівельної галузі, задіяним у проектуванні машин 
та виробництві будівельних матеріалів, конструкцій і виробів.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Адаптація технології на нові матеріали
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Вища освіта
Задачі партнера:
Використання підручника для навчання студентів
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Кузьмінець Микола Петрович
Відділ/Департамент:
Кафедра "Комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну"
Телефон:
(044)284-97-13
E-mail:
vektra16i@i

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Кузьмінець Микола Петрович