Підручник «Економіка будівництва і експлуатації автомобільних доріг»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підручник «Економіка будівництва і експлуатації автомобільних 
доріг»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав теоретичні 
дослідження в області будівництва і експлуатації автомобільних 
доріг. В результаті проведених досліджень був написаний 
підручник. Автори підручника шукають інвесторів для його видання.
Опис пропозиції:
Дисципліна «Економіка будівництва і експлуатація автомобільних 
доріг» має на меті навчити студентів грамотно вирішувати 
економічні питання в процесі їх виробничої діяльності з 
проектуванням, плануванням, будівництвом та експлуатацією 
автомобільних доріг. Студент повинен оволодіти основними 
економічними категоріями, специфікою їх конкретного галузевого 
змісту (капітальні вкладення в автомобільні дороги, кошторисна 
вартість їх будівництва і ремонтно-будівельних робіт, 
економічна доцільність і ефективність будівництва, 
продуктивність праці, основи виробного фонду і обігові 
засоби, собівартість, прибуток,рентабельність), ознайомить 
з системою фінансування і кредитування будівництва і 
експлуатацією автомобільних доріг.
Ці знання вкрай необхідні сучасному спеціалісту і 
керівнику для ефективного і науково – обґрунтованого  
управління сучасним дорожнім виробництвом і, зокрема, 
для оцінки економічних позицій ефективності й доцільності 
будівництва транспортних споруд; для оцінки оптимальності 
організаційних рішень при їх будівництві; для аналізу 
господарської діяльності дорожніх підприємств і її 
регулювання; для контролю за якістю будівельних і 
експлуатаційних робіт; для ефективності використання 
фінансових ресурсів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Підручники в області економіки будівництва і експлуатації 
практично відсутні на ринку. В пропонованому підручнику 
враховані останні зміни в нормативно-законодавчому полі, 
а також сучасні тенденції розвитку дорожньо-будівельної 
галузі.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання. 
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
11.1. Моделі соціально-економічного розвитку, 
економічні аспекти.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Підручник підготовлений до друку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, подано заявку на отримання авторського права 
в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
підручник буде корисним для студентів і фахівців дорожньо-
будівельної сфери

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації дорожньої 
галузі, органи державного управління автомобільними 
дорогами
Область діяльності партнера:
освітні послуги, управління автомобільними дорогами
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів і педагогічної 
роботи та для підвищення кваліфікації фахівців підприємств 
і організацій дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Ліпський Григорій Євгенович, 
Соколова Наталія Михайлівна, 
Харченко Анна Миколаївна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович