Оцінка залишкового ресурсу міського асфальтобетонного покриття на основі фундаментальних досліджень структурно-динамічних властивостей модельних компонентів в’яжучих

1. Загальний опис:
Заголовок:
Оцінка залишкового ресурсу міського асфальтобетонного покриття на 
основі фундаментальних досліджень структурно-динамічних властивостей 
модельних компонентів в’яжучих
Анотація пропозиції :
Фахівцями університету, що спеціалізуються на механіці дорожньо-
будівельних матеріалів і конструкцій дорожніх одягів запропоновано 
методику оцінки залишкового ресурсу міського асфальтобетонного 
покриття. Вона призначена для організацій дорожньої галузі, та 
організацій які займаються питаннями проектування і влаштування 
асфальтобетонного покриття. Колектив авторів шукає партнерів для 
інвестицій та спільної реалізації даної технології.
Опис пропозиції:
Пропонуються математичні моделі та алгоритми проведення комп’ютерного 
аналізу природи фазових перетворень, структурно-динамічних характеристик 
в модельних сполуках, їх вплив на термореологічні властивості та 
довговічність асфальтобетону, а також вплив на залишковий ресурс 
міського асфальтобетонного покриття. Запропоновано методи покращення 
термореологічних властивостей бітумних в’яжучих, що базуються на 
пластифікації бітумів відповідними компонентами сполук ізоморфного 
заміщення.
Виконана робота дозволить направлено регулювати підвищення залишкового 
ресурсу міського асфальтобетонного покриття з урахуванням умов 
експлуатації міських вулиць і доріг.
Продавець  методу  має  багаторічний  досвід  у  науково-дослідній  
сфері щодо контролю якості, технологій дорожньо-будівельних 
матеріалів та конструкцій дорожнього одягу  (підтвердженням цього 
є більше 15 українських патентів та свідоцтв).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
За рахунок підвищення довговічності асфальтобетонних шарів і всього 
дорожнього одягу та зменшення витрат на ремонти від даної роботи 
буде отримано суттєвий економічний ефект.
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.7.5.  Композитні матеріали 
2.7.15.  Властивості матеріалів, корозія / руйнування 
2.8.5. Автодорожний транспорт
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна. Патент на корисну модель № 47604 « Асфальтобетонна суміш» , 
10.02.2010 р. (Онищенко А.М. Мозговий В.В. та ін.).
Україна. Свідоцтво на науковий твір „Методика конструювання дорожнього 
одягу з покриттям підвищеної довговічності із щебенево-мастикового 
асфальтобетону”, 25.10.2010 р. (Мозговий В.В., Баран С.А. та ін.).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1.15 Інші спеціальні матеріали
8.5. Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях)  
8.6. Промислові послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Запропонований метод оцінки залишкового ресурсу міського 
асфальтобетонного покриття може бути використаний Державною 
Службою автомобільних доріг України, КК «Київавтодор», проектними 
та будівельними організаціями.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Принципово новий процес
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Контроль якості
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
промислова, учбова, конструкторсько-проектна, науково-дослідницька 
організація
Область діяльності партнера:
дорожньо-будівельна
Задачі партнера:
інвестиції, впровадження розробок
Яким країнам надається перевага: 
країни члени Європейського Союзу, США, Японія, Китай, Білорусь, 
Казахстан

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозговий Володимир Васильович,  
Данчук Віктор Дмитрович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів іхімї, 
кафедра електроніки та обчислювальної техніки
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
mozgoviy@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович