Оцінка показників автомобіля при використанні біодизельного палива та шляхи їх покращення

1. Загальний опис:
Заголовок:
Оцінка показників автомобіля при використанні біодизельного 
палива та шляхи їх покращення
Анотація пропозиції :
Група вчених університету у м. Києві, пропонує проект заходів 
щодо визначення шляхів раціонального використання в дизелях 
транспортних засобів біодизельних палив з фізико-хімічними 
властивостями близькими та відмінні від традиційних дизельних 
палив нафтового походження.
Автори шукають партнерів для реалізації проектів спрямованих 
на розширення асортименту дизельних палив та удосконалення 
систем живлення дизелів, проведення спільних експериментальних 
досліджень.
Опис пропозиції:
Теоретичні та експериментальні дослідження впливу використання 
біодизельних палив, які мають фізико-хімічні властивості 
відмінні від традиційних палив нафтового походження на 
енергетичні, паливно-економічні та екологічні показники дизелів, 
аналіз шляхів покращення цих показників зміною раціональних 
регулювальних параметрів дизелів. Визначення шляхів раціонального 
використання в дизелях ріпакової олії та продуктів її переробки. 
Створення сумішей ріпакової олії або продуктів її переробки 
(метиловий і етиловий ефіри рослинних олив МЕРО, ЄЄРО), з 
фізико-хімічними властивостями, які дозволяють отримати суміші 
палив з характеристиками, близькими до дизельних палив нафтового 
походження.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів 
дозволяє забезпечити замовника технічними засобами для 
можливості проведення теоретичних досліджень та експериментальних 
випробувань двигунів для визначення паливної економічності та 
екологічних показників дизелів при використанні біодизельних 
палив які мають фізико-хімічні властивості відмінні від традиційних 
палив нафтового походження та біодизельних палив з фізико-хімічними 
властивостями близькими до дизельних палив нафтового походження.
Технологічні ключові слова:
Дизель, біодизельне паливо, паливна економічність, екологічні 
показники, фізико–хімічні властивості
Додаткова інформація:
Розрахункові дослідження виконують на математичних моделях, 
створених для визначення показників руху легкового автомобіля з 
дизелем в режимах їздового циклу.
Розрахунки показників роботи дизеля проводять згідно міського 
їздового циклу, модифікованого Європейського їздового циклу 
або у будь-якому з навантажувальних режимів.
Стендові експериментальні дослідження дизеля проводять на 
електричних гальмівних стендах в широких межах швидкісних та 
навантажувальних режимів, включаючи неусталені режими.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Патент 83433 Україна, № u 2013 03385;  опубл. 10.09.2013
Патент на корисну модель № 75810 від 10.12.2012 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№.45372 від 03.09.2012 (Україна).
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№.44435 від 25.06.2012 (Україна).
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№.41341 від 12.12.2011 (Україна).
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№.41342 від 12.12 2011 (Україна).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.9.1. Конструювання транспортних засобів;
4.3.1. Вугіль і вуглеводні;
4.3.4. Рідке викопне паливо;
10.2.3. Екологія.
Існуючі та потенційні області застосування:
Результати наукової діяльності можуть бути використані 
при обґрунтуванні завдань та напрямів реалізації 
програми енергозбереження та використання альтернативних 
видів палива на транспорті та застосовуватись у 
нафтопереробних підприємствах та на підприємствах 
автомобільного транспорту.
Наукові досягнення можна використовувати у навчальному 
процесі ВУЗів.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації автомобільної та двигунобудівної 
галузі, органи державного управління двигунобудівної 
промисловості, освітня установа
Область діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, 
аграрний сектор
нафтопереробні підприємства та підприємства автомобільного 
транспорту
Задачі партнера:
реалізація програми енергозбереження та використання 
альтернативних видів палива
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни Євросоюзу, США, країни Африки

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет.
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сирота Олександр Вадимович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Двигуни і теплотехніка»
Телефон:
2804716
E-mail:
kafedradvzntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Миколо Миколайович