Оптимізація витрати палива метробусів з гібридною силовою установкою при русі на маршруті

Опис пропозиції: Визначення параметрів метробуса із ГСУ, які забезпечать виконання їздового циклу,
за методом від енергоустановки до коліс є дуже складною задачею з великою кількістю невідомих. В
роботі пропонується метод визначення показників основних агрегатів гібридного метробуса в залежності
від режимів експлуатації, за допомогою заздалегідь визначеної логіки керування, а також оптимізація
параметрів переходу логіки керування, за методом від привода ведучих коліс до енергоустановки.
Головною метою розробки методики є вибір та обґрунтування раціональних параметрів гібридної силової
установки паралельного типу для транспортних засобів категорії М3 з врахуванням алгоритму керування,
які б найбільше повно задовольняли критеріям руху метробуса в умовах їздового циклу та/або
експлуатаційного маршруту руху.
Теоретичні засади методики базуються на основі математичних моделей поздовжнього руху гібридного
метробуса. Математична модель являє собою сукупність диференціальних рівнянь, що описують динаміку
руху гібридного метробуса і процеси, які відбуваються протягом руху в різних механізмах та системах
метробуса, якими описуються алгоритм керування.
Продавець технології має багаторічний досвід за напрямком з удосконалення конструкції та покращення
експлуатаційних властивостей вантажних та пасажирських автомобілів (підтвердженням цього є патенти
та свідоцтва).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Впровадження запропонованих методичних положень дозволяє
забезпечити замовника методичними матеріалами що підвищують експлуатаційні властивості метробусів з
врахуванням реальних швидкісних режимів руху. Завдяки використанню методичних положень зростає
експлуатаційні швидкість метробуса та знижується витрата палива.
Тип шуканого партнера: Установа. Міністерство освіти та науки України, освітні та навчальні заклади
технічного напряму, індивідуальні автотранспортні підприємства.
Область діяльності партнера: Освіта, транспорт, машинобудування.
Країни яким надається перевага: Україна.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.