Оптимізація методики розрахунку механізмів автомобілів і дорожніх машин

1. Загальний опис:
Заголовок:
Оптимізація методики розрахунку механізмів автомобілів і дорожніх
машин
Анотація пропозиції :
Фахівцями вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві
розроблено методику спрямовану на вдосконалення методів розрахунку
механізмів автомобілів та дорожніх машин з метою підвищення
експлуатаційної надійності на етапі проектування механізмів. Автори
шукають інвесторів та  партнерів для проектування і дослідження
двигунів та трансмісій автомобілів і дорожніх машин.
Опис пропозиції:
Пропонована методика є складовою динамічного розрахунку поршневих
двигунів трансмісій автомобілів і дорожніх машин, включно з двигунами,
що дає змогу оцінити надійність механізмів автомобілів та дорожніх машин.
Методика адаптована до сучасних ПК, що значно зменшує затрати при
проектуванні механізмів і дозволяє оцінити вплив потужності двигуна на
трансмісію автомобіля.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розроблену методику можна використовувати для розрахунку і
проектування трансмісій двигунів автомобілів та дорожніх машин
Технологічні ключові слова:
2.1. Конструювання та моделювання / Прототипи.
5.7. Машинобудування
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
охоронні документи не отримано

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1 Транспорт перевезення
5) Транспортні засоби, транспортне устаткування і запчастини.
9.3. Послуги
1) інженерно-технічні послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
сфера машинобудування

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
машинобудівельні конструкторські фірми
Область діяльності партнера:
сфера машинобудування та дизайну
Задачі партнера:
фінансування, надання вихідних даних для проектування
Яким країнам надається перевага:
Україна, Європейські країни, США

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Технічний центр/ центр трансферу технологій
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
НТУ
Адреса:
Вул. Суворова 1
Місто/Країна:
М. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Гончар Михайло Олександрович
Відділ/Департамент:
кафедра теоретичної та прикладної механіки
Телефон:
044-286-38-89
E-mail:
mehkaf@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М. М.