Обґрунтування ключових умов концесійних угод на будівництво та експлуатацію об’єктів транспортної інфраструктури

1. Загальний опис:
Заголовок:
Обґрунтування ключових умов концесійних угод на будівництво 
та експлуатацію об’єктів транспортної інфраструктури
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику 
обґрунтування ключових умов концесійних угод на будівництво 
та експлуатацію об’єктів транспортної інфраструктури. 
Запропонована методика спирається на узгодженні інтересів 
держави, приватних інвесторів та користувачів об’єктів 
транспортної інфраструктури, що підвищує стійкість реалізації 
проекту та знижує ризики держави та приватних інвесторів.
Опис пропозиції:
Методика призначена як для приватних інвесторів, так й для 
органів державного управління усіх рівнів, до компетенції 
яких входять питання інвестування із залученням приватних 
інвесторів.
Методика дозволяє на основі забезпечення мінімально прийнятної 
для інвесторів доходності забезпечити ефективність проекту 
для користувачів у вигляді більш якісних послуг за доступну 
для них плату. На основі економіко-математичної моделі 
передбачається визначення наступних ключових умов концесійної 
угоди: прийнятного для користувачів рівня тарифів, прийнятного 
для інвесторів терміну концесійної угоди, мінімального розміру 
необхідної державної підтримки у вигляді державних гарантій 
приватним інвесторам.
Прийняття відповідних характеристик концесійних угод підвищить 
стійкість очікуваних від реалізації проекту грошових надходжень 
та знизить ризик припинення проекту через збитковість 
експлуатації приватним партнером об’єкта транспортної 
інфраструктури.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована методика дає можливість визначити ключові умови 
концесійних угод, які забезпечать інтерес до об’єкта 
транспортної інфраструктури у користувачів, мінімальну 
необхідну доходність та тривалість концесійної угоди для 
приватних інвесторів, мінімальний розмір державних гарантій 
за конкретним проектом.
Технологічні ключові слова:
2.3.  Управління процесами, логістика
2.8.  Транспортна інфраструктура
10.1.2. Оцінка ризику  
11.1.  Моделі соціально-економічного розвитку,економічні аспекти
11.7.  Інструменти прогнозування
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Методична розробка готова. Може потребувати певного доопрацювання 
для врахування галузевих особливостей інвестиційних проектів 
замовника.
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Одержані результати опубліковані у журналах, що входять до 
міжнародної наукометричної бази

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
9.2. Фінанси, страхування, нерухомість
5) Інвестиційні групи
9.3. Послуги
5) Консалтинг
9.4. Виробництво
9.7. Будівництво і будівельна продукція
Існуючі та потенційні області застосування:
Інвестиційні проекти, що передбачають нове будівництво, 
реконструкцію, розширення, оновлення об’єктів транспортної 
інфраструктури із використанням механізму концесії.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
1) приватні інвестори, що розглядають потенційні проекти 
будівництва, реконструкції, розширення, оновлення об’єктів 
основних засобів,
2) державні органи управління всіх рівнів, що передбачають 
реалізацію інвестиційних проектів за участю приватних 
інвесторів
Область діяльності партнера:
інвестиції у будівництво, виробництво, надання послуг
Задачі партнера:
надання інформації про галузеві особливості інвестиційного 
проекту, що передбачається реалізувати, фінансування 
виконання роботи з визначення ключових параметрів концесійної 
угоди  на будівництво та експлуатацію об’єктів транспортної 
інфраструктури
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Казахстан, країни ЄС, 
Канада, Австралія, США, КНР, Індія, Бразилія

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна, 01010
Контактна особа (ПІБ):
Бондар Наталія Миколаївна
Відділ/Департамент:
Кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
Ruta2000@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.