Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних перевезень

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних 
перевезень
Анотація пропозиції :
Університет в м. Київ виконав теоретичний аналіз основних 
термінів і визначень у сфері організації міжнародних перевезень. 
В результаті проведених досліджень був написаний навчальний 
термінологічний словник. Такий словник може використовуваться 
для підготовки іноземних студентів спеціалізації «Організація 
міжнародних перевезень», а також  для роботи спеціалістів в 
сфері міжнародних перевезень. Автори навчального словника 
шукають інвесторів для його видання та розповсюдження.
Опис пропозиції:
Навчальний термінологічний словник містить найбільш уживані та 
поширені терміни для спеціалізації «Організація міжнародних 
перевезень». З метою адаптації іноземних студентів до мовного 
середовища  під час навчального процесу словник складається з 
двох тотожних частин, викладених російською та українською мовами.
Призначено для іноземних студентів напряму підготовки «Транспортні 
технології (автомобільний транспорт)», а також для фахівців, 
наукових працівників, аспірантів, викладачів та студентів 
спеціальностей з організації міжнародних автомобільних  перевезень.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Навчальні термінологічні словники в сфері організації міжнародних 
транспортних перевезень  практично відсутні на ринку. В 
пропонованому виданні враховані останні зміни в нормативно-
законодавчому полі, а також сучасні тенденції розвитку міжнародних 
перевезень вантажів та пасажирів.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання.  
2.8.5. Автодорожний транспорт. 
2.9. Технології пасажирських і вантажних перевезень.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проведено маркетингові дослідження
Підготовлений до друку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Секрети виробництва ( know-how )
Ексклюзивне право ( exclusive rights )
Коментарі:
copyright
Навчальний термінологічний словник для фахівців з організації 
міжнародних перевезень /  Кунда Н.Т., Петрик А.В., Шарай С.М., 
Силенко В.Є., Чупайленко О.А., Гусєв О.В., Махмудов Е.Ю., 
Лебідь В.В., Третиниченко О.Г., Козлов А.К., Катрушенко Н.А., 
Литвин О.В. / заг. редакція Г.С. Прокудіна.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги. Призначено для іноземних студентів напряму 
підготовки «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» 
вищих навчальних закладів, а також для фахівців, наукових 
працівників, аспірантів, викладачів та студентів спеціальностей 
з організації міжнародних автомобільних  перевезень.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітні  установи, які навчають іноземних студентів у галузі 
міжнародних транспортних перевезень. Державні органи, митні 
брокерські контори, транспортні перевізники, які займаються  
зовнішньо-економічною діяльностю.
Область діяльності партнера:
Освітні послуги, діяльність з практичним застосуванням митного 
законодавства та з організацією міжнародних перевезень.
Задачі партнера:
Участь у фінансуванні друку.  Участь у поповненні навчального 
словника новими термінами.  Використання навчального словника 
для навчання студентів і педагогічної роботи. Використання  
навчального словника для підвищення кваліфікації  фахівців у 
сфері міжнародних автомобільних перевезень.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Туркменістан,  Азербайджан та інші країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Вул. Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Прокудін Георгій Семенович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
p_g_s@ukr.net
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович