Навчальний посібник «Збірник задач з фізики».

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Збірник задач з фізики».
Анотація пропозиції :
фахівці університету в м. Києві пропонують навчальний посібник 
«Збірник задач з фізики», написаний у відповідності до програми 
з курсу фізики для студентів вищих педагогічних та інженерно-
технічних навчальних закладів. Посібником можна скористатися при 
проведенні практичних занять з курсу фізики. Автори шукають 
зацікавлених у видавництві та розповсюдженні навчального 
посібника для студентів вищих педагогічних та інженерно-
технічних навчальних закладів.
Опис пропозиції:
у посібнику наведено 240 типових задач з наступних розділів фізики: 
механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики та 
магнетизму, коливань та хвиль і оптики. У кожному розділі 
представленого посібника наведено теоретичні відомості та приклади 
розв’язку задач (усього 90 прикладів), які підібрані таким чином, 
щоб проілюструвати основні прийоми та методи розв’язання. Усі 
задачі розв’язані з використанням одиниць вимірювання SI (System 
International). До всіх задач наведено відповіді в кінці збірника. 
У додатках збірника наведено основні та похідні одиниці вимірювання 
SІ, числові значення і одиниці вимірювання основних фізичних сталих, 
деякі характеристики твердих тіл, рідин та газів, які використовуються 
при розв’язку задач тощо.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
підібрано 240 типових задач для самостійного розв’язання студентами 
вищих педагогічних та інженерно-технічних навчальних закладів.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
гриф надано Міністерством освіти і науки України 
(Лист №1/11-171 від 20.01.2010).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги, 
7) Інші послуги.
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
для педагогічної діяльності
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет.
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Іщенко Руслан Миколайович
Відділ/Департамент:
кафедра фізики
Телефон:
+380442846709
E-mail:
rm_ischenko@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович