Навчальний посібник «Захист прав споживачів у сфері надання автотранспортних послуг»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Захист прав споживачів у сфері надання 
автотранспортних послуг»
Анотація пропозиції :
Університет в м. Києві пропонує навчальний посібник, що охоплює 
широке коло питань, пов’язаних з концептуальними проблемами 
захисту прав споживачів у сфері надання автотранспортних послуг. 
Автор шукає зацікавлених у видавництві та розповсюдженні 
навчального посібника для студентів, магістрів, науковців вищих 
автодорожніх, юридичних та економічних навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Автор розкриває зміст концепції консюмеризму, передумови його 
виникнення, становлення і розвитку. Розглядаються правові й 
історичні коріння розвитку законодавства у сфері захисту прав 
споживачів, організаційно-правового регулювання відносин у цій 
сфері. Навчальний посібник може бути корисним для віх, хто 
цікавиться проблематикою захисту прав споживачів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Зроблено аналіз основних аспектів державно-правового забезпечення 
транспортної діяльності та основоположних прав споживачів у сфері 
автотранспортного перевезення та автосервісу.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Авторські права (copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання навчального посібника для навчання студентів 
і педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хорошун Б.І.
Відділ/Департамент:
кафедра теорії та історії держави і права
Телефон:
284-68-07
E-mail:
ludmila.ntu@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович