Навчальний посібник «Вища освіта і Болонський процес»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Вища освіта і Болонський процес»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні аспекти 
характеристики змісту та загальних умов використання 
Європейської кредитно-трансферної акумулюючої системи (ECTS). 
Ними можна скористатися для підготовки науково-методичних 
семінарів і конференцій у вищих навчальних закладах. Автори 
шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні 
навчального посібника для магістрів та аспірантів.
Опис пропозиції:
Висвітлено широке коло питань, пов’язаних із проблемами 
інтеграції вищої освіти, розкриттям сучасних принципів 
побудови, характерних тенденцій розвитку та завдань систем 
вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах. Розглянуто 
комплекс питань про передісторію й основні етапи формування 
єдиного європейського освітянського та наукового простору, 
визначено його основні чинники та складові. Досліджено 
історичні традиції запровадження ступеневої освіти в 
Україні, особливості входження України до європейського 
простору вищої школи, головні принципи якого віддзеркалені 
в документах Болонського процесу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Визначено пріоритети та шляхи модернізації вищої освіти 
України в контексті Болонського процесу.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
гриф надано Міністерством освіти і науки України 
(Лист №14/18.2-2594 від 21.11.2005)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хорошун Б.І.
Відділ/Департамент:
кафедра теорії та історії держави і права
Телефон:
284-68-07
E-mail:
ludmila.ntu@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович