Навчальний посібник «Українська та зарубіжна культура»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Українська та зарубіжна культура»
Анотація пропозиції :
Викладачі ВНЗ м. Києва пропонують навчальний посібник, 
мета якого сформувати у студентів цілісне уявлення про 
культуру, як суспільне явище. Структура книги та викладення 
матеріалу дозволяють висвітлити низку нових важливих 
аспектів і тенденцій у розвитку вітчизняної та світової 
культури. Автори шукають зацікавлених у видавництві та 
розповсюдженні посібника для студентів неспеціальних 
факультетів вищих  навчальних закладів.
Опис пропозиції:
З новітніх науково-концептуальних позицій відображено 
ключові питання курсу «Українська та зарубіжна культура». 
У контексті розвитку світового культурного процесу дається 
цілісне, комплексне уявлення про розвиток української 
культури як системи національних цінностей від найдавніших 
часів до сучасності. Навчальний посібник містить тематичний 
план дисципліни «Українська та зарубіжна культура», робочу 
програму курсу та методичні матеріали щодо організації 
самостійної роботи студентів, тематику індивідуальних 
навчально-дослідних завдань (рефератів), словник термінів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Навчально-методичні матеріали призначені допомогти студенту 
на рівні університетської навчальної програми з урахуванням 
майбутнього фаху його випускників осягнути суть та зміст 
духовно-матеріальної культури людства в цілому та в Україні, 
зокрема.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання свідоцтва про реєстрацію 
авторського права
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва про реєстрацію 
авторського права в 2015 р

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хорошун Б.І.
Відділ/Департамент:
кафедра теорії та історії держави і права
Телефон:
284-68-07
E-mail:
ludmila.ntu@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович