Навчальний посібник «Транспортні енергетичні установки (традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принцип роботи та особливості будови».

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник  «Транспортні енергетичні установки 
(традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принцип роботи 
та особливості будови»
Анотація пропозиції :
В навчальному посібнику описані традиційні та найбільш вірогідні 
з огляду широкого застосування на транспортних засобах нетрадиційні 
та альтернативні енергетичні установки. 
Посібник призначений для студентів спеціальностей транспортного 
профілю «Автомобілі та автомобільне господарство», «Двигуни 
внутрішнього згорання» та інші. Посібник можуть використовувати 
в процесі навчання студенти інших спеціальностей.
Опис пропозиції:
Крім детального розгляду традиційних енергетичних установок, які 
широкого застосовуються на сучасних транспортних засобах, основна 
увага в навчальному посібнику приділена аналізу особливостей 
конструкції і робочих процесів найбільш вірогідних для використання 
двигунів нетрадиційних схем, а також альтернативних енергетичних 
установок.
Звертає на себе увагу опис особливостей роботи ДВЗ з нетрадиційними 
робочими процесами, а також енергетичних установок, в яких 
використовують альтернативні види рідких і газоподібних палив.
Викликає інтерес нова, з нашої точки зору, інформація щодо теоретичних 
основ, особливостей роботи та перспектив розвитку альтернативних 
силових установок, таких як двигуни із зовнішнім підведенням теплоти, 
інерційні двигуни, пневматичні, електричні двигуни, комбіновані 
силові установки, які можна застосовувати на різних видах 
транспортних засобів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
В посібнику зібрана і структурована інформацію про різновиди силових 
установок, які можна розглядати як джерела енергії для транспортних 
засобів. Наведено історичні довідки, розглянуто робочі процеси, 
встановлено переваги і недоліки окремих двигунів та окреслено 
перспективи можливого застосування нетрадиційних та альтернативних, 
а також комбінованих  силових установок для автомобілів. Цікавими 
є відомості про розробки, які здійснювали науковці університетів 
та інших навчальних закладів України.
Кожний розділ навчального посібника має список використаних 
літературних джерел, що надає можливості більш широкого ознайомлення 
з темою та список питань для самоконтролю.
Технологічні ключові слова:
4.3.1. Вугіль і вуглеводи, 
4.3.4. Рідке викопне паливо, 
4.5.8. Нетрадиційні та альтернативні джерела енергії 
4.7.1. Горіння, полум’я, 10.2.3. Екологія,
Додаткова інформація:
Начальний посібник видано з грифом Міністерства освіти і 
науки України
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Подано заявку на отримання авторського права в 2015 р

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.9.1. Конструювання транспортних засобів;
4.3.1. Вугіль і вуглеводні;
4.3.4. Рідке викопне паливо;
10.2.3. Екологія.
11.2. Освіта, навчання
Існуючі та потенційні області застосування:
Посібник призначений для використання у навчальному процесі 
ВУЗів для студентів спеціальностей транспортного профілю 
«Автомобілі та автомобільне господарство», «Двигуни внутрішнього 
згорання», «Колісні та гусеничні транспортні засоби», 
«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини 
та обладнання», «Екологія і охорона навколишнього середовища». 
Посібник можуть використовувати в процесі навчання студенти 
інших технічних спеціальностей.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Випробування нових застосувань
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації автомобільної та 
двигунобудівної галузі, органи державного управління двигунобудівної 
промисловості
Область діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор
підприємства автомобільного транспорту
Задачі партнера:
реалізація програми енергозбереження та покращення екологічної безпеки 
автомобільного транспорту
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни Євросоюзу, США, країни Африки

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сирота Олександр Вадимович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Двигуни і теплотехніка»
Телефон:
2804716
E-mail:
kafedradvzntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович