Навчальний посібник «Теоретичні основи теплотехніки»

Опис пропозиції: Навчальний посібник призначений для вивчення
дисциплін «Теплотехніка» та «Теоретичні основи теплотехніки» –
освоювання майбутніми фахівцями інженерних напрямів основних
законів перетворення хімічної енергії палива в механічну, принципів
роботи теплових двигунів, холодильних машин і компресорів, елементів
газової динаміки, теоретичних основ процесів теплообміну. Теплотехніка
це загальнотехнічна дисципліна, яка є обов’язковою перед вивченням
ряду дисциплін транспортного профілю, зокрема «Автомобільні двигуни»,
«Теорія ДВЗ», «Конструкція і динаміка ДВЗ», та інш. Знання основних
положень і законів дисциплін «Теплотехніка» та «Теоретичні основи
теплотехніки» дозволяє студенту, вивчаючи, наступні курси:
«Автомобільні двигуни», «Теорія ДВЗ», «Конструкція і динаміка ДВЗ»,
«Системи ДВЗ», «Газова динаміка та агрегати наддуву», більш глибоко
освоїти особливості робочого процесу двигуна, правильно визначити
напрями вдосконалення двигунів, оволодіти методикою розрахунку його
основних систем.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Теплотехніка – наука
про отримування і використання енергії в формі теплоти в різних
галузях техніки. В посібнику зібрана і структурована інформацію про
основні положення технічної термодинаміки і теорії теплопередачі.
Значна увага приділена аналізу термодинамічних процесів, розгляду
першого і другого законів термодинаміки, вивченню ідеальних циклів
поршневих двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних і реактивних
двигунів, паросилових та холодильних установок, компресорів,
теплових насосів, розгляду основних способів теплообміну між тілами.
Вивчення курсів «Теплотехніка» та «Теоретичні основи теплотехніки»
підвищує загальний рівень знань студента з різних галузей техніки
і сприяє формуванню висококваліфікованого спеціаліста, здатного
правильно оцінювати і забезпечувати виконання своїх професійних
обов’язків.
Задачі, що стоять перед партнером: освітня установа, підприємства
і організації автомобільної галузі та інших технічних галузей,
органи державного управління двигунобудівної промисловості, побут
Область діяльності партнера: Паливно-енергетичний сектор,
транспортний сектор, аграрний сектор підприємства автомобільного
транспорту, двигунобудування; електроенергетика; компресорні машини;
холодильна техніка; теплообмінні апарати; побут
Задачі партнера: реалізація програми покращення якості теплотехнічної
підготовки інженерів
Країни яким надається перевага:Україна, Країни Євросоюзу, США,
країни Африки
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.