Навчальний посібник «Сертифікація та методи випробувань на автомобільному транспорті»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Сертифікація та методи випробувань на 
автомобільному транспорті»
Анотація пропозиції :
Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується 
в області автомобільного транспорту. Кафедра університету 
пропонує навчальний посібник який використовується при 
підготовці фахівців в галузі автомобільного транспорту. 
Використання в навчальному процесі пропонованого навчального 
посібника дозволяє розкрити проблемний характер, стимулювати 
зацікавленість студентів до предмету і розвивати їх творче 
мислення. Автори шукають партнерів для спільного видавництва 
навчального посібника.
Опис пропозиції:
Пропонується навчальний посібник «Сертифікація та методи 
випробувань на автомобільному транспорті» розкриває сутність 
сертифікації як процесу економічного та суспільного розвитку 
суспільства, основні принципи сертифікації та історію її 
розвитку. Велика увага присвячена технічним вимогам проведення 
випробувань лабораторіями на автомобільному транспорті. 
Розкриваються міжнародні зв’язки в галузі сертифікації. Методи 
та підходи управління якістю в сфері сертифікації 
автотранспортних послуг. Сертифікація в галузі автомобільного 
транспорту в Україні. 
Продавець навчального посібника має багаторічний досвід у 
навчально-методичній, науково-дослідній та виробничій сфері 
щодо технологій автомобілів їх складових частих та приладдя 
(підтвердженням цього є патенти).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованого навчального посібника що використовується 
при підготовці фахівців в галузі автомобільного транспорту, дозволяє 
забезпечити підвищення якості навчання, дозволяє розкрити проблемний 
характер, стимулювати зацікавленість студентів до предмету і 
розвивати їх творче мислення. Комплексні знання в цій галузі дозволять 
майбутнім фахівцям вирішувати завдання оптимізації у відношенні часу, 
вартості та достовірності сертифікації в умовах розвитку міжнародної 
торгівлі, інтеграційних процесів, прискорення науково-технічного 
прогресу.
Технологічні ключові слова:
2.8.5.Автодорожній транспорт, 
2.9.1.Конструювання транспортних засобів, 
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №39827 від 30.08.2011

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.10) Образовательные программы
2.7.24) Консультационные услуги 
7.5.4) Авторемонтные мастерские
9.1.5) Транспортные средства, транспортное оборудование, запчасти
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні програми, сертифікація автомобільного транспорту їх 
складових та приладдя, виробництво транспортних засобів, 
автомобілі, автопоїзди

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Розробка та виготовлення на замовлення
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа
Область діяльності партнера:
Освіта, транспорт, машинобудування
Задачі партнера:
Сертифікація автомобілів, транспортні перевезення, виробництво 
та переобладнання автомобілів
Яким країнам надається перевага: 
Україна, США, Швеція, Австрія, Німеччина

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Тімков Олексій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Автомобілі»
Телефон:
+38044 280 42 52
E-mail:
ntu-auto@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович