Навчальний посібник. Прикладна теорія руху автопоїзда

Опис пропозиції: Головною метою розробки навчального посібника з
прикладної теорія руху автопоїзда є якісна професійна підготовка
майбутнього спеціаліста, надання практичних знань щодо вирішення
складної задачі з вибору типу рухомого складу для виконання вантажних
перевезень у міжміському та міжнародному сполученнях. Розробки у напрямку
розвитку триланкових автопоїздів є основним шляхом вирішення проблеми
перевезень у Європі, який не вимагає значних капіталовкладень і може бути
реалізований у найкоротші терміни не підвищуючи вартість перевезень і не
змушуючи відмовлятися від зручних і швидких автомобільних перевезень.
Основним шляхом вирішення проблеми автомобільного транспорту є підвищення
ефективності перевезень і зменшення кількості автомобілів на дорогах.
Для вантажних автомобілів це означає підвищення загальної довжини і повної
маси, що можливо лише із впровадженням триланкових автопоїздів. Таким
чином автопоїзди відносяться до найбільш прогресивних та перспективних
типів рухомого складу автомобільного транспорту. Задача вибору типу
рухомого складу для виконання вантажних перевезень у міжміському та
міжнародному сполученнях зводиться до оптимізації конструктивних параметрів
колісного транспортного засобу, виходячи із заданих умов їх експлуатації,
а також завдань, цілей та очікуваних результатів, визначених організаторами
відповідних вантажних перевезень. Комплекс заходів дозволяє створити
інструмент, за допомогою якого можна обґрунтувати вибір того чи іншого
варіанту конструкції колісного транспортного засобу для його експлуатації
у певних умовах. Також при цьому можливо дослідити тенденції впливу варіації
конструктивних параметрів колісного транспортного засобу або параметрів
його завантаження як на окремі експлуатаційні характеристики колісного
транспортного засобу, так і на його комплексний оціночний показник.
Продавець технології має багаторічний досвід за напрямком з удосконалення
конструкції та покращення експлуатаційних властивостей автомобілів та
автопоїздів (підтвердженням цього є патенти та свідоцтва).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Впровадження
запропонованих методичних положень дозволяє забезпечити замовника
методичними матеріалами що підвищують якість підготовки майбутніх
фахівців та сприяють підвищенню кваліфікації працівників та викладачів
за галуззю знань транспорт та спеціальністю автомобільний транспорт.
Завдяки використанню методичних положень зростає якість засвоєння
матеріалу.
Тип шуканого партнера: Установа. Міністерство освіти та науки
України, освітні та навчальні заклади технічного напряму, індивідуальні
автотранспортні підприємства
Область діяльності партнера: Освіта, транспорт, машинобудування
Задачі, що стоять перед партнером: Обслуговування, експлуатація
та ремонт транспортних засобів
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.