Навчальний посібник «Прогнозування руслових деформацій на мостових переходах»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Прогнозування руслових деформацій на мостових 
переходах»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують навчальний посібник, в якому 
розглядаються сутність і характеристики річок, типи руслового процесу та 
їх властивості, основні гідравлічні та руслові залежності для визначення 
руслових деформацій. Автори шукають зацікавлених у видавництві та 
розповсюдженні навчального посібника для студентів, аспірантів і магістрів 
автомобільно-дорожніх, залізничних, будівельних, водотранспортних вищих 
навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Розглядаються сутність і характеристики річок, типи руслового процесу та їх 
властивості, основні гідравлічні та руслові залежності, необхідні для побудови 
математичної моделі руслових деформацій і переформувань, що виникають на 
постових переходах. Докладно подається методика прогнозу зосереджених розмивів 
на мостових переходах через підгірні ділянки Карпатських річок.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Викладаються методи аналітичної реалізації математичної моделі, стосовно 
визначення загальних розмивів під мостами як в звичайних умовах, так і 
ускладнених.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Додаткова інформація:
Подається на вимогу замовника
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для 
студентів, що вивчають дисципліну 7.092105 «Автомобільні дороги та аеродроми» 
(лист №14/18.2 – 1499 від 18.10.2001).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. 7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, видавництво
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання навчального посібника для навчання студентів
Яким країнам надається перевага: 
країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Ткачук Сергій Григорович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Мости та тунелі»
Телефон:
+380442807978
Факс:
+380442807978
E-mail:
most.ntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович