Навчальний посібник «Проектування асфальтобетонних і цементобетонних заводів, бітумних баз: технічні та екологічні аспекти»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Проектування асфальтобетонних і цементобетонних 
заводів, бітумних баз: технічні та екологічні аспекти»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують  навчальні, практичні 
матеріали теорії і практики викладання основних питань технології 
випуску дорожньо-будівельних матеріалів (асфальтобетонних і 
цементобетонних сумішей) для потреб дорожнього господарства з 
розробленням заходів зменшення негативного впливу викидів від 
заводів на навколишнє природнє середовище. Автори шукають 
зацікавлених у видавництві та розповсюдженні навчального посібника 
для студентів вищих навчальних закладів.
Опис пропозиції:
У посібнику наведені основні визначення, класифікації, фізико-механічні 
характеристики та вимоги до складу асфальтобетонних і цементобетонних 
сумішей та матеріалів на їх основі. Розроблені питання технології 
приготування цих сумішей, а також вибору місця розташування підприємств 
з їх випуску. Наведена характеристика та підбір технологічного 
обладнання, класифікація і розрахунок складського господарства, 
розрахунки з енергозабезпечення підприємств. Розглянуті питання 
розробки генерального плану, характеристика основних джерел забруднення 
на АБЗ, ЦБЗ, бітумних базах, висвітлені основні методики розрахунку 
викидів шкідливих домішок при роботі цих підприємств, шляхи розроблення 
заходів, направлених на зменшення обсягів викидів або їх усунення, 
потрібне для цієї мети обладнання тощо.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
У посібнику  наведені розрахункові залежності і приклади розрахунку 
технології випуску асфальтобетонних і цементобетонних сумішей, підбір 
потрібного обладнання, розрахунок складського господарства. Широко 
розглянуті питання екологічних аспектів виробництва асфальтобетонних 
та цементобетонних сумішей. Наведена велика кількість довідкового 
матеріалу.
Технологічні ключові слова:
2.6.2 Цивільне будівництво
2.7.2 Будівельні матеріали
2.8.6 Дорожна справа
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів (рішенням колегії 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-20276 
від 29.12.2012 р.)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
9.7. Будівництво і будівельна продукція
6) Інше будівництво і будівельні вироби:
Дорожнє будівництво, випуск дорожньо-будівельних матеріалів
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа, видавництво
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Використання навчального посібника для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010,
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Каськів Володимир Іванович
Відділ/Департамент:
кафедра будівництва та експлуатації доріг
Телефон:
(+038044) 280-39-42, 280-73-38
E-mail:
vi_kas@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович