Навчальний посібник “Перевезення небезпечних вантажів”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник "Перевезення небезпечних вантажів"
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-
дослідницьких послуг розробив навчальний посібник, що використовується 
для опанування студентами теоретичних та практичних навичок 
забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів при вивченні 
ними дисципліни «Вантажознавство» та також може бути корисним для 
фахівців транспортної галузі. Автор шукає партнерів для співпраці в 
освітній та транспортній сферах.
Опис пропозиції:
Зміст посібника орієнтовано на формування у студентів знань та 
практичних навичок, що сприятиме подальшому ефективному їх використання 
у професійному середовищі.В навчальному посібнику надана інформація 
про класи небезпечних вантажів, систему інформації про небезпеку, 
вимоги до організації перевезення небезпечних вантажів, вибору 
рухомого складу, вантаження-розвантаження, складування, профвідбір 
водіїв, екологічні аспекти тощо.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
В посібнику проаналізована, систематизована та структурована 
інформація про методи та способи забезпечення безпеки перевезення 
небезпечних вантажів. 
При написанні навчального посібника автор використовував опубліковані
дані, а також результати власних досліджень. Запропонований системний 
підхід дозволяє знизити ризики виникнення пригод при перевезенні 
небезпечних вантажів та підвищити ефективність опанування студентами 
відповідних знань.
Технологічні ключові слова:
2.8 Транспортна інфраструктура. 
2.8.4 Залізничний транспорт 
2.8.5 Автодорожний транспорт. 
10.2.3. Екологія
11.2 Освіта, навчання
Додаткова інформація:
Навчальний посібник призначений для студентів та також може бути 
корисним для фахівців транспортної галузі.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Подана  заявка на об’єкт авторського права України.
Коментарі:
Об’єкт авторського права України.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1 Транспорт, перевезення 
10.2.3. Екологія.
11.2. Освіта, навчання
Існуючі та потенційні області застосування:
Посібник призначений для використання у навчальному процесі ВУЗів 
для студентів спеціальностей «Економіка підприємств»,  Посібник 
може використовуватись в процесі навчання студентами інших технічних 
спеціальностей.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації автомобільної 
галузі
Область діяльності партнера:
освітня установа, підприємства і організації автомобільної 
галузі
Задачі партнера:
Реалізація програми безпеки автомобільного транспорту;
Підвищення ефективності учбового процесу
Яким країнам надається перевага: 
Україна, США, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ,  Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Гусєв Олександр Володимирович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів, Кафедра міжнародних перевезень та 
митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
al-ntu@yandex.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович