Навчальний посібник “Основи економічної теорії”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник "Основи економічної теорії"
Анотація пропозиції :
Університет м. Києва пропонує навчальний посібник з дисципліни Основи 
економічної теорії, метою якого є: допомогти студентам оволодіти 
основними економічними категоріями, зрозуміти зв’язки між економічними 
процесами та явищами, які мають місце в Україні і закордонній практиці. 
Головна увага приділяється формуванню фундаментальної теоретичної бази 
знань майбутнього фахівця з економіки. Автори шукають замовників для 
використання навчального посібника.
Опис пропозиції:
Навчальний посібник з дисципліни Основи економічної теорії розглядає 
не тільки теоретичні засади економічної теорії, але й приводить приклади 
з сучасного життя, закордонного досвіду. Посібник розроблено за 16 
змістовними модулями з питаннями для самостійної роботи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Навчальний посібник з дисципліни Основи економічної теорії розглядає 
приклади з сучасну практику України, закордонний досвід. Основні проблеми 
розглядаються з урахуванням висновків світової економічної науки
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня yстанова
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання посібника в процесі навчання студентів
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Козак Л.С.
Відділ/Департамент:
кафедра економіки
Телефон:
280-30-16
E-mail:
ekonomkaf@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович