Навчальний посібник «Міжнародна економіка»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Міжнародна економіка»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують  комплекс 
навчально-методичного забезпечення для самостійного 
вивчення дисципліни  «Міжнародна економіка». Посібник 
характеризується послідовністю подачі та обсягом 
навчального матеріалу та питаннями для самоконтролю 
знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та 
розповсюдженні навчального посібника для студентів 
вищих навчальних закладів, економістів, бухгалтерів 
і всіх, хто вивчає сучасну теорію та практику 
міжнародної економіки.
Опис пропозиції:
Посібник складається із вступу, опису та структури 
дисципліни за модульною системою, програми та робочої 
програми, змісту лекції та практичних занять, завдань 
для самостійної роботи. Викладено методичні поради до 
вивчення кожного модуля за темами курсу, а також 
методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розкриті питання входження освіти і науки України в 
європейський інформаційний та освітній простір.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання свідоцтва
Коментарі:
Подано заявку на отримання авторського права в 2015 р. 
в Україні

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Використання для педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Полонський В.Г.
Відділ/Департамент:
кафедра економіки
Телефон:
280-30-16
E-mail:
ekonomkaf@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович