Навчальний посібник «Курс практичних навичок з загальної хімії»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Курс практичних навичок з загальної хімії»
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), що спеціалізується в області 
хімічних наук пропонує доповнений і перероблений навчальний посібник, який 
використовується при підготовці студентів технічних спеціальностей в галузі 
загальної хімії. Використання в навчальному процесі пропонованого навчального 
посібника дозволяє розкрити проблемний характер, стимулювати зацікавленість 
студентів до предмету. Автор шукає партнерів у сфері освітніх послуг.
Опис пропозиції:
Запропонований навчальний посібник «Курс практичних навичок з загальної хімії» 
перероблений в зв’язку зі змінами навчальних програм за останні роки та через 
особливості викладання загальної хімії для студентів нехімічних спеціальностей 
технічних університетів. В посібнику в стислій формі викладені теоретичні відомості 
з таких розділів хімії: основні закони і поняття, періодичний закон Д. І. Менделєєва, 
фізико-хімічні основи дії процесів, властивості розчинів і окисно-відновні реакції, 
корозія, твердість води. При викладенні матеріалу використовується мінімум 
фактичного матеріалу. Основна увага приділяється систематизації найбільш суттєвих 
понять, положень і залежностей. В кожному розділі наведені приклади вирішення задач 
і задачі різного рівня складності.
Продавець навчального посібника має багаторічний досвід у навчально-методичній, 
науково-дослідній сфері.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованого навчального посібника що використовується при підготовці 
студентів нехімічних спеціальностей технічних університетів, дозволяє забезпечити 
підвищення якості навчання, дозволяє розкрити проблемний характер, стимулювати 
зацікавленість студентів до предмету. Комплексні знання в цій галузі дозволять 
майбутнім фахівцям бути достатньо обізнаними в області загальної хімії.
Технологічні ключові слова:
5.2.3.   Точні науки
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Навчальний посібник буде корисним для студентів і фахівців нехімічних 
спеціальностей технічного напрямку.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Пархоменко Неллі Георгіївна
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
mozgoviy@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович