Навчальний посібник «Кошторисна справа у дорожньому виробництві»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник  «Кошторисна справа у дорожньому виробництві»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав теоретичні дослідження 
в області кошторисного ціноутворення в дорожній галузі. В результаті 
проведених досліджень був написаний навчальний посібник. Автори 
посібника шукають ринок збуту.
Опис пропозиції:
В навчальному посібнику розвинуті державні і галузеві положення та 
нормативні документи, що регламентують визначення вартості будівельних 
робіт стосовно особливостей і вимог, які існують в дорожньому виробництві. 
Перш за все розглянуто роль та місце критерію вартості дорожніх робіт 
в загальній системі управління, визначені рівні розрахунку вартості 
робіт та надана їх характеристика. Особлива увага приділена проблемі 
визначення одиничних розцінок та вивченню елементів, що її формують.
Центральне місце займає вивчення особливостей визначення складових 
вартості та її елементів, а саме – це вивчення методики визначення 
вартості експлуатації будівельних машин,  методики розрахунку вартості 
матеріалів, формування загальновиробничих, адміністративних та інших 
витрат. В заключних матеріалах посібника розглянуті напрямки визначення 
вартості дорожніх робіт із використанням  спеціального програмного 
забезпечення та виконання оперативного аналізу отриманих результатів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
В пропонованому навчальному посібнику враховані тенденції розвитку 
дорожньої галузі України.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання. 
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, авторські права, 2014 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Навчальний посібник буде корисним для студентів і фахівців дорожньо-
будівельної сфери

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації дорожньої галузі, органи 
державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
освітні послуги, управління автомобільними дорогами
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів і педагогічної роботи 
та для підвищення кваліфікації фахівців підприємств і організацій 
дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Лихоступ М.М., 
Осяєв Ю.М.
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович