Навчальний посібник “КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ AUTOCAD”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник "КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ AUTOCAD"
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), кафедра що спеціалізується в 
області комп'ютерної графіки, пропонує навчальний посібник, який 
використовується при підготовці студентів технічних спеціальностей Посібник 
є результатом багаторічного досвіду викладання відомого і популярного 
програмного продукту AutoCAD у вищому навчальному закладі.
Опис пропозиції:
Посібник складається з п’яти частин: двовимірні креслення, тривимірне моделювання, 
численні приклади, завдання до лабораторних робіт і стислий опис найбільш поширених 
команд, має багато прикладів та ілюстрацій. Посібник розраховано на студентів 
вищих навчальних закладів очної і заочної форм навчання з різним рівнем підготовки 
і може використовуватися як навчальний і довідниковий.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованого навчального посібника що використовується при 
підготовці студентів технічних університетів, дозволяє забезпечити 
підвищення якості навчання, дозволяє стимулювати зацікавленість студентів до 
предмету. Отримані знання дозволять майбутнім фахівцям бути достатньо обізнаними 
в області компютерної графіки.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
1.4.2 Електронне навчання
Додаткова інформація:
К.: КУЕТТ, 2006 – 287 с.: Іл. 87. Табл. 1. Бібліогр.:  6 назв.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
-

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.2. Засоби комп'ютерної графіки.
1) CAD/CAM, CAE систем автоматизованого моделювання.
Існуючі та потенційні області застосування:
Посібник буде корисним студентам вищих навчальних закладів очної і заочної форм 
навчання з різним рівнем підготовки і може використовуватися як навчальний і 
довідниковий.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Вища освіта
Задачі партнера:
використання Посібника для навчання студентів
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Бабков Олександр Володимирович
Відділ/Департамент:
Кафедра Комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну
Телефон:
0442849713
E-mail:
kiig@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович