Навчальний посібник «Гідравліка.Гідрологія.Гідрометрія»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Гідравліка.Гідрологія.Гідрометрія»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують навчальний посібник, в якому 
наведені розрахунки штучних і природних русел з рівномірним, нерівномірним 
та неусталеним рухом води в них. Автори шукають зацікавлених у видавництві 
та розповсюдженні навчального посібника для студентів, аспірантів і магістрів 
транспортних, гідротехнічних, метеорологічних, екологічних спеціальностей.
Опис пропозиції:
Наведені розрахунки штучних і природних русел з рівномірним, нерівномірним 
та неусталеним рухом води в них, параметрів гідравлічного стрибка, малих 
мостів і дорожніх труб, водозливів, гасників енергії, перепадів і бистротоків, 
руху рідини в ґрунтах, фільтрації через земляну греблю і насип дороги. 
Розглянуто питання поверхневого стоку зливових і талих вод, елементів руслового
процесу та прогнозування загальних розмивів на мостових переходах.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Окремий розділ присвячено річковій гідрометрії.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Додаткова інформація:
Подається на вимогу замовника
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як 
підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11 – 334 від 
16.01.2013).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. 7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, видавництво
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання навчального посібника для навчання студентів
Яким країнам надається перевага: 
країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Ткачук Сергій Григорович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Мости та тунелі»
Телефон:
+380442807978
Факс:
+380442807978
E-mail:
most.ntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович