Навчальний посібник «Гідрологія»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Гідрологія»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують навчальний посібник, в якому 
розглянуті питання: змісту гідрології та її окремих напрямків, походження 
річок, живлення річок водою і наносами, закономірностей руху води і наносів, 
гідрометрії. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні 
навчального посібника для студентів і аспірантів, які займаються проблемами 
річкової гідрології, проектування та експлуатацією мостових переходів і 
гідротехнічних споруд у вищих навчальних закладах.
Опис пропозиції:
Навчальний посібник складається з трьох основних частин: природа річок, 
інженерна гідрологія суші, руслові переформування і деформації. Розглянуті 
питання: змісту гідрології та її окремих напрямків, походження річок, живлення 
річок водою і наносами, закономірностей руху води і наносів, гідрометрії, 
гідрології річок, гідрології малих басейнів, руслового процесу та його типів, 
природних та загальних руслових деформацій при стисненні річок транспортними 
і гідротехнічними спорудами.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Передбачено два розділи з гідравліки відкритих русел, які необхідні для 
засвоєння матеріалу з гідрології великих і малих басейнів та руслових 
деформацій для студентів різних спеціальностей.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Додаткова інформація:
Подається на вимогу замовника
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник 
для студентів, які навчаються за спеціальністю «Екологія і охорона навколишнього 
середовища», «Мости та транспорті тунелі», «Автомобільні дороги та аеродроми» 
(лист №14/18.2 – 829 від 30 березня 2006 року).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. 7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, видавництво
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання навчального посібника для навчання студентів
Яким країнам надається перевага: 
країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Ткачук Сергій Григорович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Мости та тунелі»
Телефон:
+380442807978
Факс:
+380442807978
E-mail:
most.ntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович