Навчальний посібник «Геологія з основами геоморфології і інженерної геології»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Геологія з основами геоморфології і інженерної 
геології»
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в 
області дорожнього будівництва. Кафедра університету пропонує 
навчальний посібник який використовується при підготовці фахівців 
в галузі дорожнього будівництва. Використання в навчальному процесі 
пропонованого навчального посібника дозволяє розкрити проблемний 
характер, стимулювати 
зацікавленість студентів до предмету і розвивати їх творче мислення. 
Автори шукають партнерів у сфері освітніх послуг.
Опис пропозиції:
Запропонований навчальний посібник «Геологія з основами геоморфології 
і інженерної геології» розкриває основні відомості із загальної 
геології, геоморфології та інженерної геології. Охарактеризовано 
будову Землі, речовинний склад гірських порід, геологічні процеси, 
наведено геоморфологічну характеристику основних форм рельєфу та їх 
утворення. Приділено увагу методам і видам сучасних інженерно-
геологічних досліджень, з допомогою яких можна отримати загальну 
характеристику досліджуваних об’єктів і вирішувати різноманітні 
прикладні задачі.
Продавець навчального посібника має багаторічний досвід у навчально-
методичній, науково-дослідній та у виробничій сфері (підтвердженням 
цього є патенти).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованого навчального посібника що використовується 
при підготовці фахівців в галузі дорожнього будівництва, дозволяє 
забезпечити підвищення якості навчання, дозволяє розкрити проблемний 
характер, стимулювати зацікавленість студентів до предмету. Комплексні 
знання в цій галузі дозволять майбутнім фахівцям бути достатньо 
обізнаними в області будівельного матеріалознавства.
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.7.5.  Композитні матеріали 
2.7.15.  Властивості матеріалів, корозія / руйнування  
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
11.2 Освіта, навчання.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Підручнику надано гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України (лист від 16.01.2013 р. № 1/11 – 337)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Навчальний посібник буде корисним для студентів і фахівців 
дорожньо-будівельної сфери.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації дорожньої галузі, 
органи державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
освітні послуги, дорожньо-будівельні організації
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів і педагогічної 
роботи та для підвищення кваліфікації фахівців підприємств і 
організацій дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Онищенко Артур Миколайович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
artur_onish@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович