Навчальний посібник «Физика. Конспект лекций: учебное пособие для студентов-иностранцев, обучающихся по направлению подготовки 6.070101 «Транспортные технологии».

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Физика. Конспект лекций: учебное пособие для 
студентов-иностранцев, обучающихся по направлению подготовки 6.070101 
«Транспортные технологии»
Анотація пропозиції :
фахівці університету в м. Києві пропонують навчальний посібник «Физика. 
Конспект лекций: учебное пособие для студентов-иностранцев, обучающихся 
по направлению подготовки 6.070101 «Транспортные технологии», написаний 
відповідно до програми з курсу фізики для студентів вищих інженерно-
технічних навчальних закладів. Автори шукають зацікавлених у видавництві 
та розповсюдженні навчального посібника для студентів-іноземців вищих 
інженерно-технічних навчальних закладів.
Опис пропозиції:
конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фізика» підготовлено для студентів-
іноземців, які навчаються за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології». Він складається з чотирьох розділів: механіки, молекулярної 
фізики і термодинаміки, електрики, магнетизму. Пропонований конспект лекцій
може бути використаний студентами як очної, так і заочної форми навчання. 
Також конспект буде у нагоді тим, хто вивчає фізику, чи кому необхідні базові 
знання з фізики для вивчення інших навчальних дисциплін інженерно-технічного 
напряму.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
конспект лекцій написано для студентів-іноземців як очної, так і заочної 
форм навчання вищих інженерно-технічних навчальних закладів.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Друкується за рішенням Вченої ради
Національного транспортного університету
(протокол № 1 від 26.02.2015)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги, 
7) Інші послуги.
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
для педагогічної діяльностіУк
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Іщенко Руслан Миколайович
Відділ/Департамент:
кафедра фізики
Телефон:
+380442846709
E-mail:
rm_ischenko@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович