Навчальний посібник «Фінанси»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Фінанси»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують  навчальні, практичні 
матеріали теорії і практики фінансів. Посібник характеризується 
послідовністю подачі та обсягом навчального матеріалу, який 
доповнюється схемами, графіками, питаннями і тестами для контролю 
знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні 
навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, 
фінансистів, економістів, бухгалтерів і всіх, хто вивчає сучасну 
теорію та практику фінансової системи
Опис пропозиції:
Розглянуто сутність фінансів, їх функції, місце та роль в економічній 
системі. Надано характеристику окремих сфер і ланок фінансової системи. 
Охарактеризовано сутності податків, податкової політики і податкової 
системи держави. Розкрито сутність фінансів підприємницьких структур. 
Визначено основні засади управління державними фінансами, зокрема 
державним та місцевими бюджетами та державним кредитом. З’ясовано 
причини, наслідки і методи ліквідації внутрішнього та зовнішнього 
державного боргу. Встановлено роль фінансів домогосподарств, фінансової 
політики та механізму її реалізації. Після кожного розділу наводяться 
запитання для самоперевірки, тестові завдання
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
У посібнику  запропоновано особливості фінансів дорожньо-транспортного 
комплексу. Викладення матеріалу здійснюється з урахуванням історичної  
ретроспективи та статистичної інформації.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-19852 
від 17 грудня  2013

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа, видавництво
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Використання навчального посібника для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова,1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Базилюк А.В.
Відділ/Департамент:
кафедра "Фінанси, облік і аудит"
Телефон:
280-99-37 280-99-31
E-mail:
av_ton@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович