Навчальний посібник «Естетика»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Естетика»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м. Києва пропонують навчальний посібник з дисципліни 
«Естетика».
Для студентів вищих навчальних закладів України, аспірантів, викладачів та всіх 
зацікавлених у пізнанні багатогранного світу естетичного. Шукаємо партнерів у 
сфері освітніх послуг.
Опис пропозиції:
У навчальному посібнику ґрунтовно викладено зміст основних тем з дисципліни 
«Естетика»; подаються ключові слова. Характеризуються предметне поле, проблеми 
і категорії сучасної естетики, закономірності розвитку і сутності різних видів 
естетичної діяльності, базові засади розуміння художньої творчості, мистецтва, 
естетична специфіка дизайну.
До кожної теми визначено обсяг завдань для індивідуальної роботи, наведено список 
рекомендованої літератури, в тому числі й електронні ресурси.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Орієнтація на творчий та індивідуальний підхід
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна
Рекомендовано до друку вченою Радою НТУ протокол 29 від 20 березня 2014 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання навчальних матеріалів під час вивчення навчальної дисципліни 
«Естетика».
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Балагура Олена Олександрівна
Відділ/Департамент:
Кафедра філософії та педагогіки
Телефон:
0442805265
E-mail:
boo-boo@i.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович