Навчальний посібник «Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та автоперевезень»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник  «Бухгалтерський і податковий облік 
автотранспорту та автоперевезень»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні та практичні 
аспекти бухгалтерського та податкового обліку в автотранспортному 
комплексі України. Враховані зміни у податковому законодавстві. 
Після кожного розділу наводяться питання для самоперевірки, 
ситуаційні завдання та тести. Автори шукають зацікавлених у 
видавництві та розповсюдженні навчального посібника для студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають 
бухгалтерський облік та суміжним з ним дисципліни.
Опис пропозиції:
Висвітлено комплекс питань обліку по основних ділянках бухгалтерій 
підприємств, які займаються організацією перевезень, безпосередньо 
транспортними перевезеннями пасажирів та вантажів. Розглянуто комплекс 
питань фінансового та податкового обліку, які є специфічними для 
підприємств автотранспортної галузі , - первинний, аналітичний та 
синтетичний облік рухомого складу, облік надходжень та витрачання 
паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, проведення ремонтів, 
модернізації транспортних засобів, отриманих доходів та понеcених 
витрат, калькуляції собівартості автоперевезень, а також галузеві 
аспекти звітності транспортного підприємства. Матеріал посібника 
ілюстрований багатьма прикладами оформлення первинних документів, 
розрахунками показників обліку, проведень на рахунках, аналізом ситуацій 
з практики діяльності підприємства транспортного комплексу
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Зазначено специфічні галузеві операції та надаються поради з їх 
облікового вирішення
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України (Лист №1/11-2706 від 04.04.2011)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа, видавництво
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Використання навчального посібника для навчання студентів і педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова 1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Базилюк А.В.
Відділ/Департамент:
кафедра "Фінанси, облік і аудит"
Телефон:
280-99-37 280-99-31
E-mail:
fin2006@ukr.net, av_ton@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович