Навчальний посібник «Будівельне матеріалознавство в дорожньому будівництві»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник «Будівельне матеріалознавство в дорожньому 
будівництві»
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в 
області дорожнього будівництва. Кафедра університету пропонує 
навчальний посібник який використовується при підготовці фахівців 
в галузі дорожнього будівництва. Використання в навчальному 
процесі пропонованого навчального посібника дозволяє розкрити 
проблемний характер, стимулювати 
зацікавленість студентів до предмету і розвивати їх творче мислення. 
Автори шукають партнерів у сфері освітніх послуг.
Опис пропозиції:
Запропонований навчальний посібник «Будівельне матеріалознавство в 
дорожньому будівництві» розкриває сутність будівельного 
матеріалознавства в дорожньому будівництві з метою ввести майбутнього 
інженера в коло важливих технічних питань. Наведено загальні 
відомості про транспорт, його види та особливості, висвітлено основні 
етапи розвитку дорожнього будівництва в світі, описано технологію 
виготовлення матеріалів з їхніми властивостями та особливостями 
застосування у будівництві, розглянуто різноманітні методи укріплення, 
з використанням місцевих ґрунтів, як дешевої сировини які в результаті 
відповідної технологічної обробки стають повноцінними замінниками 
більш дорогих і дефіцитних будівельних матеріалів та отримання нових 
будівельних матеріалів із заданими фізико-механічними властивостями.
Продавець навчального посібника має багаторічний досвід у навчально-
методичній, науково-дослідній та виробничій сфері щодо дорожнього 
будівництва.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованого навчального посібника що використовується 
при підготовці фахівців в галузі дорожнього будівництва, дозволяє 
забезпечити підвищення якості навчання, дозволяє розкрити проблемний 
характер, стимулювати зацікавленість студентів до предмету. Комплексні 
знання в цій галузі дозволять майбутнім фахівцям бути достатньо 
обізнаними в області будівельного матеріалознавства.
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.7.5.  Композитні матеріали 
2.7.15.  Властивості матеріалів, корозія / руйнування  
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
11.2 Освіта, навчання.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Підручнику надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти 
і науки України” (лист від 17.12.2013 р. № 1/11 – 19842)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Навчальний посібник буде корисним для студентів і фахівців 
дорожньо-будівельної сфери.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації дорожньої 
галузі, органи державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
освітні послуги, дорожньо-будівельні організації
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів і педагогічної 
роботи та для підвищення кваліфікації фахівців підприємств і 
організацій дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Онищенко Артур Миколайович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
artur_onish@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович