Навчальний посібник “Будівельне матеріалознавство в дорожньому будівництві”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник "Будівельне матеріалознавство в дорожньому будівництві"
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад,м.Київ (Україна)пропонує навчальний посібник, який 
використовується при підготовці студентів напряму підготовки "Будівництво". 
У посібнику розглянуто будівельне матеріалознавство в дорожньому будівництві з 
метою ввести майбутнього інженера в коло важливих технічних питань.
Опис пропозиції:
Посібник складається з п’яти частин:загальні відомості про дорожньо-будівельні 
матеріали, дорожньо-будівельні матеріали на основі мінеральних матеріалів, 
дорожньо-будівельні матеріали на основі органічних в'яжучих та полімерів, дорожньо
-будівельні матеріали на основі деревини, дорожньо - будівельні матеріали на 
основі металів. Посібник розраховано на студентівденної та заочної форми навчання 
напряму 6.060101 "Будівництво" фахового спрямування 7.092105 "Автомобільні дороги 
та аеродроми", 7.092104 "Технологія будівельених конструкцій, виробів і 
матеріалів" та 7.092106 "Мости і транспортні тунелі".
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Навчальний посібник призначено для студентів вищіх навчальних закладів ІІІ - IV 
рівнів акредитації, що навчаються за напрямами підготовки "Будівництво". Посібник 
допоможе інженерно - технічним працівникам дорожньої галузі, задіяним у виконанні 
робіт у транспортному будівництві.
Технологічні ключові слова:
2.6. Технологія будівництва. 
2.6.1. Будівельні матеріали, компоненти та методи.
Додаткова інформація:
К.: "МП Леся", 2014.: Іл. 94. Табл. 19. Бібліогр.:  82 назв.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Посібник буде корисним студентам вищих навчальних закладів ІІІ - IV рівнів 
акредитації, денної і заочної форм навчання.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Адаптація технології на нові матеріали
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Вища освіта
Задачі партнера:
Використання Посібника для навчання студентів
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Кузьмінець Микола Петрович
Відділ/Департамент:
Кафедра "Комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну"
Телефон:
(044) 284-97-13
E-mail:
Kuzminecmp@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович