Навчальний посібник. Автомобілі. Основи конструкції, теорія

Опис пропозиції: Автомобільний транспорт є частиною розвинутої
транспортної системи України. Світовий автомобільний парк складається
з сотень мільйонів одиниць автомобільних транспортних засобів.
Головною метою розробки навчального посібника з основ конструкції та
теорії автомобілів є професійна підготовка майбутнього спеціаліста до
вирішення складної задачі з пошуку оптимального шляху вирішення
транспортних та конструкторських завдань. Наведено порівняльний аналіз
конструкцій основних вузлів та систем сучасних автомобілів, розглянуто
методику розрахунку основних техніко-експлуатаційних властивостей
рухомого складу, запропоновані методи визначення ефективності
використання автомобілів та автопоїздів в типових умовах експлуатації.
Пропонується методичні положення щодо вивчення основ конструкції та
теорії експлуатаційних властивостей автомобілів. Продавець технології
має багаторічний досвід за напрямком з удосконалення конструкції та
покращення експлуатаційних властивостей автомобілів та автопоїздів
(підтвердженням цього є патенти та свідоцтва).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Впровадження
запропонованих методичних положень дозволяє забезпечити замовника
методичними матеріалами що підвищують якість підготовки майбутніх
фахівців та сприяють підвищенню кваліфікації працівників та викладачів
за галуззю знань транспорт та спеціальністю автомобільний транспорт.
Завдяки використанню методичних положень зростає якість засвоєння
матеріалу.
Тип шуканого партнера: Установа. Міністерство освіти та науки
України, освітні та навчальні заклади технічного напряму, індивідуальні
автотранспортні підприємства
Область діяльності партнера: Освіта, транспорт, машинобудування
Задачі, що стоять перед партнером: Обслуговування, експлуатація
та ремонт транспортних засобів
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.