Навчальний посібник “Абетка AutoCAD”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальний посібник "Абетка AutoCAD"
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), кафедра що спеціалізується в області 
комп'ютерної графіки, пропонує навчальний посібник, який використовується при 
підготовці студентів технічних спеціальностей Посібник є результатом багаторічного
досвіду викладання відомого і популярного програмного продукту AutoCAD у вищому 
навчальному закладі.
Опис пропозиції:
Складається з сімнадцяти розділів, в яких розглядаються команди і їх опції для 
побудови і редагуванню двовимірних креслень, тривимірного моделювання і 
редагування, тривимірної візуалізації і оформлення аркушів креслень. Посібник 
має багато прикладів з ілюстраціями і розрахований на студентів вищих навчальних 
закладів денної і заочної форми навчання з різним рівнем підготовки і може 
використовуватися як учбовий і довідниковий.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованого навчального посібника що використовується при 
підготовці студентів технічних університетів, дозволяє забезпечити 
підвищення якості навчання, дозволяє стимулювати зацікавленість студентів до 
предмету. Отримані знання дозволять майбутнім фахівцям бути достатньо обізнаними 
в області компютерної графіки.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
1.4.2 Електронне навчання.
Додаткова інформація:
Обсяг:287 с., Ілюстрацій:87, Таблиць:1, Бібліографія:6 назв.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Ексклюзивне право ( exclusive rights )
Коментарі:
Україна

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.2. Засоби комп'ютерної графіки.
1) CAD/CAM, CAE систем автоматизованого моделювання.
Існуючі та потенційні області застосування:
Посібник буде корисним студентам вищих навчальних закладів очної і заочної форм 
навчання з різним рівнем підготовки і може використовуватися як навчальний і 
довідниковий.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Вища освіта
Задачі партнера:
видання та використання Посібника для навчання студентів
Яким країнам надається перевага: 
Україна, СНГ (крім Росії)

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Бабков Олександр Володимирович
Відділ/Департамент:
Кафедра Комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну
Телефон:
044 284 97 13
E-mail:
kiig@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович