Навчально-методичний посібник «Технологія будівництва автомобільних доріг (для самостійної роботи з вивчення дисципліни)»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчально-методичний посібник «Технологія будівництва автомобільних 
доріг (для самостійної роботи з вивчення дисципліни)»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують  навчальні, практичні 
матеріали теорії і практики викладання основних питань технології 
будівництва автомобільних доріг загального користування. Посібник 
характеризується послідовністю подачі та обсягом навчального матеріалу, 
який доповнюється питаннями і рекомендаціями із самостійної роботи 
при вивченні дисципліни. Автори шукають зацікавлених у видавництві 
та розповсюдженні навчального посібника для студентів вищих 
навчальних закладів.
Опис пропозиції:
У посібнику викладено основні питання технології будівництва 
автомобільних доріг загального користування, в тому числі проведення 
підготовчих робіт, спорудження земляного полотна і різних типів 
дорожнього одягу, будівництво штучних споруд і споруд для регулювання 
водно-теплового режиму земляного полотна, також подані загальні 
положення з організації контролю якості дорожньо-будівельних робіт. 
Розглянуті сучасні дорожньо-будівельні матеріали та передові технології 
їх використання, зокрема, бітумні емульсії, тонкошарові покриття із 
холодних бітумо-мінеральних сумішей і литих асфальтобетонів, щебенево-
мастикові асфальтобетони, геотекстильні матеріали та ін.
Розроблені питання для самоперевірки, тестові завдання.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
У посібнику  наведено програму дисципліни “Технологія будівництва 
автомобільних доріг” та рекомендації щодо послідовності вивчення 
тем і самостійної роботи студентів. Вказано літературні джерела за 
темами дисципліни та розроблено питання для перевірки знань.
Технологічні ключові слова:
2.6.2 Цивільне будівництво
2.7.2 Будівельні матеріали
2.8.6 Дорожня справа
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів (рішенням колегії 
Міносвіти і науки України №14/18.2-1090 від 24.05. 2004 р.)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
9.7. Будівництво і будівельна продукція
6) Інше будівництво і будівельні вироби:
Дорожнє будівництво, дорожньо-будівельні матеріали
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа, видавництво
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Використання навчального посібника для навчання студентів 
і педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Каськів Володимир Іванович
Відділ/Департамент:
кафедра будівництва та експлуатації доріг
Телефон:
(+038044) 280-39-42, 280-73-38
E-mail:
vi_kas@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович