Навчально-методичний посібник «Digital-технології облікових та фінансово-аналітичних процесів на транспортних підприємствах»

Опис пропозиції: Узагальнено сутність та види сучасних digital-технологій в обліку і оподаткуванні та теоретичні основи обліку в обліковому процесі на підприємстві. Розкрито зміст облікової політики як основної складової облікового процесу й організації документування операцій та документопотоку. Розглянуто порядок облікового процесу різних об’єктів обліку на підприємствах транспортної інфраструктури в інформаційній системі «1С: Підприємство. Бухгалтерія для України 8.3 ред.2.0». Сформовані основи функціонально-аналітичного обліку та звітності на підприємстві, з урахуванням можливості закріплення отриманих знань за допомогою тренінгів та питань для самоконтролю.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: У навчально-методичному посібнику комплексно розглянуто сучасні інформаційні платформи ведення фінансового, управлінського та податкового обліку.

Країни яким надається перевага: Україна

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович