Навчально-методичний комплекс «Юридична деонтологія»

Опис пропозиції: Методичні вказівки містять структурований
опис дисципліни, програму курсу, завдання для самостійної
роботи, форми поточного контролю, питання до заліку.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції розроблені
унікальні форми контролю знань студентами, а також завдання
для самостійної роботи.
Тип шуканого партнера: освітня установа, фізична особа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних
розробок для начання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.