Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни «Практичний курс англійської мови» (Частина ІІ) для студентів І і ІІ курсів денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та
самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс англійської мови» розроблені з
метою забезпечення ефективного навчання аудіювання студентів І та ІІ курсів та
організації їх самостійної роботи.
Методичні рекомендації містять групи вправ для студентів денної форми навчання
у відповідності до програмних тем, що винесені на самостійне опрацювання та
практичні заняття, а також пропонують пам’ятки, тематично згруповані вправи та
транскрипти аудіо- та відеоматеріалів для навчання аудіювання лекцій та новин.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Методичні рекомендації пропонують памятки, тематично згруповані вправи та
транскрипти аудіо- та відеоматеріалів.
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера: освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для навчання студентів
і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.