Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Основи педагогіки, включаючи педагогічну практику та методику викладання»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Основи педагогіки, 
включаючи педагогічну практику та методику викладання»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м. Києва пропонують навчально-методичні матеріали 
з дисципліни «Основи педагогіки, включаючи педагогічну практику та методику 
викладання».
Для студентів-магістрантів вищих навчальних закладів України. Шукаємо 
партнерів у сфері освітніх послуг.
Опис пропозиції:
У навчально-методичних матеріалах викладено зміст лекційних і семінарсько-
практичних занять з педагогіки та методики викладання у вищій школі; 
подаються актуальні педагогічні задачі.
До кожної теми визначено обсяг самостійної роботи, передбачено обов’язкові 
практичні завдання, у тому числі для письмового виконання, наведено список 
рекомендованої літератури, орієнтований перелік завдань для модульної 
контрольної роботи. Також викладені вимоги до заліку з дисципліни, критерії 
оцінювання знань, навичок, умінь студентів та орієнтовну тематику 
магістерських робіт в галузі педагогіки вищої школи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Педагогічні задачі
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна
Подана заявка на отримання авторського права
У 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги
3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
Використання навчально-методичних матеріалів під час вивчення 
навчальної дисципліни «Основи педагогіки, включаючи педагогічну 
практику та методику викладання».
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:

Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Балагура Олена Олександрівна
Відділ/Департамент:
Кафедра філософії та педагогіки
Телефон:
0442805265
E-mail:
boo-boo@i.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович