Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Фінанси»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Фінанси»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують навчально- методичні матеріали, 
що визначають зміст дисципліни за темами у розрізі 4-х змістовних модулів, 
характеристику складових навчального процесу, рекомендації щодо виконання 
самостійної роботи та завдання з виконання творчої роботи, а також дискусійні 
питання та комплекс питань для самоперевірки. Автори шукають зацікавлених у 
видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Навчально-методичні вказівки спрямовані на засвоєння знань з дисципліни «Фінанси» 
на основі активізації самостійної роботи студентів. У зв’язку з цим розроблені 
завдання у вигляді розширених запитань, що вимагатимуть від студента поглибленого, 
творчого осмислення і формування конкретних пропозицій і практичних результатів 
дослідження. Найбільш проблемні питання фінансової системи включені до плану 
семінарських занять. До кожної теми дисципліни розроблені практичні завдання, які 
дозволяють набути практичні навички у фінансах.
У навчально-методичних матеріалах є ділові ігри, ситуативні і моделюючі вправи, 
які сприяють набуттю умінь студентів щодо аналізу структури і динаміки державного 
бюджету, організації бюджетного процесу, мінімізації бюджетного дефіциту,  
управління державним боргом, планування особистих фінансів та інш. Пропонується 
актуальна тематика курсових робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. 
Логічним завершенням методичних вказівок є питання для підготовки до підсумкового 
контролю. Окрім списку рекомендованої літератури, посилання на інформаційні 
ресурси по управлінню фінансами.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розроблено методичний комплекс, який поєднує елементи освітньої підготовки та 
самоперевірки засвоєних знань
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, видавництво
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичних вказівок для навчання студентів та педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Базилюк А.В., 
Жулин О.В.
Відділ/Департамент:
кафедра фінансів, обліку та аудиту
Телефон:
280-99-37; (096) 5112929
E-mail:
fin2006@ukr.net ; OLGA1715@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович