Навчальна програма та плани семінарських занять з дисципліни «Методологічні засади професійної підготовки»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Навчальна програма та плани семінарських занять з дисципліни «Методологічні 
засади професійної підготовки»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м. Києва пропонують навчальну програму та плани 
семінарських занять з дисципліни «Методологічні засади професійної підготовки».
Для ознайомлення студентів напряму «Професійна освіта» із філософсько - 
методологічними основами педагогіки як науки, методологією та методами 
науково-педагогічних досліджень, основами системного підходу до розгляду 
педагогічного процесу.
Опис пропозиції:
У розробці викладена навчальна програма з дисципліни «Методологічні засади 
професійної підготовки», подані плани семінарсько-практичних занять, основні 
вимоги до відповідей на семінарі, заліку, до написання письмових робіт та
критерії оцінювання. Пропонуються тести з дисципліни, завдання для 
модульного контролю, рекомендована література.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Тестові завдання
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна
Подана заявка на отримання авторського права
У 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Використання підручника для навчання аспірантів та здобувачів  
та  педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Балагура Олена Олександрівна
Відділ/Департамент:
Кафедра філософії та педагогіки
Телефон:
0442805265
E-mail:
boo-boo@i.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович