Наукові основи зовнішньої та внутрішньо циліндрової нейтралізації токсидів відпрацьованих газів транспортних поршневих двигунів з примусовим запалюванням

1. Загальний опис:
Заголовок:
Наукові основи зовнішньої та внутрішньо циліндрової нейтралізації 
токсидів відпрацьованих газів транспортних поршневих двигунів з 
примусовим запалюванням
Анотація пропозиції :
Група вчених університету у м. Києві, пропонує аналіз різних методів 
нейтралізації та їх вплив на концентрації шкідливих речовин у 
відпрацьованих газах поршневих двигунів внутрішнього згорання з 
примусовим запалюванням.
Автори шукають партнерів для реалізації проектів спрямованих на 
визначення ефективності застосування різних методів нейтралізації - 
зовнішньої, внутрішньої циліндрової та комбінованої. Проведення 
спільних експериментальних досліджень.
Опис пропозиції:
Теоретичні та експериментальні дослідження впливу застосування 
зовнішньої та внутрішньо циліндрової нейтралізації в двигунах 
внутрішнього згорання з примусовим запалюванням.
Розробка  наукових основ зовнішньої та внутрішньо циліндрової 
нейтралізації шкідливих речовин відпрацьованих газів двигунів 
внутрішнього згорання з примусовим запалюванням та дослідження 
різних методів з точки зору їх впливу на паливну економічність 
двигунів та ефективність нейтралізації.
в теоретичних дослідженнях застосовані загальнонаукові методи 
логіки, систематизована зібрана інформаційна база за напрямом 
досліджень, узагальнено результати попередніх досліджень; в 
експериментальних дослідженнях дотримано регламенти стендових 
випробувань, застосовано розрахунково-теоретичний метод при обробці 
результатів.
Описано процеси каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів в 
трикомпонентному (зовнішньому) нейтралізаторі та нейтралізаторі-
накопичувачі оксидів азоту з урахуванням конструктивних особливостей 
систем подачі палива і автоматичного управління двигуном, 
експлуатаційних режимів роботи колісних транспортних засобів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє 
забезпечити замовника технічними засобами для можливості проведення 
теоретичних досліджень та експериментальних випробувань двигунів 
для визначення ефективності зовнішньої нейтралізації та є вихідними 
даними для оцінки внутрішньо циліндрової нейтралізації в подальших 
дослідженнях
Технологічні ключові слова:
Двигун внутрішнього згорання, відпрацьовані гази, нейтралізація, 
зовнішня та внутрішньоциліндрова, шкідливі речовини, ефективність 
нейтралізації
Додаткова інформація:
Розрахункові дослідження виконують на математичних моделях, 
створених для визначення впливу застосування зовнішньої та 
внутрішньоциліндрової нейтралізації в двигунах внутрішнього згорання з 
примусовим запалюванням.
Розрахунки показників роботи двигуна проводять згідно міського їздового 
циклу або у будь-якому з навантажувальних режимів.
Стендові випробування бензинового двигуна проводять з встановленим в 
системі випуску трикомпонентним каталітичним нейтралізатором.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Коментарі:
Подано заявку на отримання авторського права

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.9.1. Конструювання транспортних засобів;
4.3.1. Вугіль і вуглеводні;
4.3.4. Рідке викопне паливо;
10.2.3. Екологія.
Існуючі та потенційні області застосування:
Результати наукової діяльності можуть бути використані при 
обґрунтуванні завдань та напрямів реалізації програми 
енергозбереження та покращення екологічної безпеки на 
транспорті та застосовуватись та на підприємствах автомобільного 
транспорту та двигунобудівних підприємствах.
Наукові досягнення можна використовувати у навчальному процесі ВУЗів.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації автомобільної та двигунобудівної галузі, 
органи державного управління двигунобудівної промисловості, 
освітня установа
Область діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор
підприємства автомобільного транспорту
Задачі партнера:
реалізація програми енергозбереження та покращення екологічної 
безпеки автомобільного транспорту
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни Євросоюзу, США, країни Африки

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сирота Олександр Вадимович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Двигуни і теплотехніка»
Телефон:
2804716
E-mail:
kafedradvzntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович