Національна економіка (методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів)

1. Загальний опис:
Заголовок:
Національна економіка (методичні вказівки до організації самостійної
роботи студентів)
Анотація пропозиції :
Університет м. Києва пропонує методичні вказівки до організації
самостійної роботи студентів дисципліни Національна економіка, які
надають мотивацію студентам до самостійної роботи з метою поглиблення
знань, набуття навичок, спрямування до інтенсифікації навчання і
підвищення якості навчального процесу. Автори шукають замовників для
використання методичних вказівок.
Опис пропозиції:
Використання пропонованих методичних вказівок до організації самостійної
роботи студентів дисципліни Національна економіка передбачають орієнтацію
студентів до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань у формі
аналітичної роботи. Надається тематика аналітичних робіт, варіанти
контрольних робіт та методика до розв’язання задач з дисципліни.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Концепція самостійної роботи студента спрямована на розвиток особистості
майбутнього фахівця. Запропоновані методичні вказівки до організації
самостійної роботи студентів дисципліни Національна економіка, передбачають
набуття вмінь виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань у формі
аналітичної роботи, до розв’язання задач з дисципліни, виконання контрольних
робіт. Надані додатки зі статистичною інформацією про динаміку показників
соціально-економічного розвитку України.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі: copyright
2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги 
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня yстанова
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичних вказівок для навчання студентів і педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага:
Україна
4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500
5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Козак Л.С.
Відділ/Департамент:
кафедра еконoміки
Телефон:
280-30-16
E-mail:
ekonomkaf@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович