Напрями підвищення ефективності сервісної політики підприємства

Опис пропозиції: Використання традиційних принципів менеджменту, заснованих на спеціалізації та поділі праці, є недостатнім для забезпечення ефективного управління сервісним обслуговуванням підприємств. Сервісне управління має базуватися на формуванні керівництвом сервісної стратегії та узгодженні її із потребами споживачів і можливостями працівників, особливо контактного персоналу щодо можливості та бажання надання якісних послуг. З огляду на викладене вище, управління має базуватися на принципово іншій основі – роботі команди, міжфункціональному співробітництві, високоорганізаційному партнерстві. Розглядаючи сервісне управління, варто зазначити, що процес у діяльності підприємств розглядається як одне ціле (що включає сервісні системи і сервісну діяльність) та є головною складовою його діяльності.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Можна запропонувати ряд інновацій:

- організаційно-технологічні, пов’язані з новими видами послуг, більш ефективними формами обслуговування і організаційними нормами праці;

- управлінські, орієнтовані на вдосконалення внутрішніх та зовнішніх зв’язків організації, що використовують методи і форми кадрового менеджменту;

- технічні, пов’язані із впровадженням нових видів техніки, технологій, пристроїв, інструментів, а також торгово-технологічних прийомів продажу товарів.

Тип шуканого партнера: Установа. Міністерство освіти та науки України, освітні та навчальні заклади, туристичні та готельно-ресторанні комплекси.

Область діяльності партнера: Освіта, туризм, сервіс

 Задачі, що стоять перед партнером: Ефективна сервісна політика підприємства

 Країни яким надається перевага: Україна

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович