Надійність конструкцій, армованих базальтопластиковою арматурою

1. Загальний опис:
Заголовок:
Надійність конструкцій, армованих базальтопластиковою арматурою
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та 
наукових розробок, займається дослідженням надійності конструкцій, 
армованих базальтопластиковою арматурою, на основі фундаментальних 
принципів механіки матеріалів, числового комп’ютерного моделювання 
та лабораторних випробувань.
Опис пропозиції:
Будуть виконані лабораторні випробування згинаних бетонних елементів, 
армованих базальтопластиковою арматурою, при дії малоциклових та 
багаторазово повторюваних навантаженнях, з метою дослідження 
деформативності, жорсткості, несної здатності та вивчення напружено-
деформованого стану таких конструкцій. За результатами лабораторних 
досліджень буде розроблена модель  напружено-деформованого стану 
будівельних конструкцій, армованих стержнями базальтопластикової 
арматури при дії циклічних повторних навантаженнях.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Результати даного дослідження дозволять розширити сферу застосування 
базальтопластикової арматури, розробити методику розрахунку конструкцій 
з такою арматурою, а також доповнити існуючі нормативні документи, що 
дозволить використовувати базальтову арматуру в несних конструкціях, що 
піддаються впливу циклічних навантажень і повинні бути запроектовані з 
врахуванням вимог до їх надійності та довговічності.
Технологічні ключові слова:
2.6 Технологія будівництва.  
2.6.1 Будівельні матеріали, компоненти та методи.
2.7 Технологія матеріалів. 
2.7.5 Композитні матеріали
Додаткова інформація:
Розширення сфери застосування базальтопластикової арматури може 
вирішити проблеми корозії металевої арматури в конструкціях, що 
зазнають впливу дії агресивного середовища під час довготривалої 
експлуатації.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Патент України

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3.1 Інженерно-технічні послуги; 
9.7 Будівництво і будівельна продукція
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортне та промислово-цивільне будівництво, застосування у 
спорудах що працюють в агресивному середовищі, створення 
декоративних бетонних елементів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Науково-дослідні інститути, проектні організації, заводи 
залізобетонних виробів
Область діяльності партнера:
Будівництво.
Задачі партнера:
Впровадження системи у виробництво.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет Міністерства освіти та 
науки України
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович