Начальний посібник «Випробування двигунів внутрішнього згорання»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Начальний посібник  «Випробування двигунів внутрішнього згорання»
Анотація пропозиції :
В навчальному посібнику викладені загальні положення по випробуванню 
двигунів внутрішнього згоряння, описані методи та методики проведення 
випробувань, визначення характеристик поршневих двигунів внутрішнього 
згоряння. Описані прилади та обладнання для проведення випробувань. 
Значна увага приділена опису конструкції і роботи обладнання, яке 
використовується при приведенні стендових випробувань та наукових 
досліджень двигунів внутрішнього згоряння.
Опис пропозиції:
Питання доведення конструкції двигуна, з точки зору його довговічності 
і надійності, забезпечення його високих енергетичних, екологічних і 
економічних показників, раціональних регулювань його систем, з 
врахуванням умов експлуатації, є дуже складними. Ці питання вирішуються 
на всіх етапах створення двигуна, а оптимальність їх вирішення 
перевіряється при його випробуваннях. Тому майбутні спеціалісти з 
конструювання двигунів, їх доведення та експлуатації, повинні добре 
оволодіти методикою випробувань двигунів, вивчити випробувальне 
обладнання, розуміти закономірності зміни показників двигунів в 
залежності від різних конструктивних та експлуатаційних факторів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
В посібнику зібрана і структурована інформацію про методи та 
методики проведення випробувань, визначення характеристик поршневих 
двигунів внутрішнього згоряння. Описані прилади та обладнання для 
проведення випробувань. Наведено опис конструкції і пояснено роботи 
обладнання, яке використовується при приведенні стендових випробувань 
двигунів внутрішнього згоряння.
При написанні навчального посібника автори використовували опубліковані
дані, а також результати власних досліджень. В кінці кожного розділу 
наведено перелік запитань для самоконтролю.
Технологічні ключові слова:
4.3.1. Вугіль і вуглеводи, 
4.3.4. Рідке викопне паливо, 
4.5.8. Нетрадиційні та альтернативні джерела енергії 
4.7.1. Горіння, полум’я, 
10.2.3. Екологія,
Додаткова інформація:
Начальний посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 
спеціальністю «двигуни внутрішнього згоряння»
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №54832 
Навчальний посібник “Випробування двигунів внутрішнього згоряння” 
/ Ю.Ф. Гутаревич, А.Г. Говорун, Корпач А.О. зареєстр 16.05. 2014 р

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.9.1. Конструювання транспортних засобів;
10.2.3. Екологія.
11.2. Освіта, навчання
Існуючі та потенційні області застосування:
Посібник призначений для використання у навчальному процесі ВУЗів 
для студентів спеціальностей «Двигуни внутрішнього згоряння», 
«Автомобілі та автомобільне | господарство» та «Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання». Посібник 
може використовуватись в процесі навчання студентами інших технічних 
спеціальностей.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Випробування нових застосувань
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації автомобільної та 
двигунобудівної галузі, органи державного управління двигунобудівної 
промисловості
Область діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор
підприємства автомобільного транспорту
Задачі партнера:
реалізація програми енергозбереження та покращення екологічної безпеки 
автомобільного транспорту
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни Євросоюзу, США, країни Африки

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сирота Олександр Вадимович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Двигуни і теплотехніка»
Телефон:
2804716
E-mail:
kafedradvzntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович